Сапа аумағында саясаты

Шымкент қаласы білім басқармасының «Политехникалық колледжі» МКҚК

Шымкент қаласы білім басқармасының «Политехникалық колледжі» МКҚК ұжымының сапа аумағындағы Саясаты ғылымды қажетсінетін технологиялар білімін, басқару қабілеттілігін меңгерген, нарықтық экономикаға бағдарлана алатын жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандар дайындауға бағытталған.
Колледже оқытудың ең маңызды тұжырымдамасы, әрбір оқушының мүмкіндігін ескеруге және өзін-өзі жетілдіруге және дамытуға ықпал етуге мүмкіндік беретін, білімнің жекелендірілген сипаттамасы болып табылады.
Біздің принциптер:
  1. Еңбек нарығының талаптарын тұрақты ұанағаттандыру және орташа техникалық буын мамандарын дайындау мақсатында білім беру процесіне заманауи ақпараттық технологияларды енгізу.
  2. Колледждің басшылық құрамын мамандарды сапалы дайындау аумағында дүниежүзілік және ұлттық басымдыққа бағдарлау.
  3. Қойылған мақсаттарға жету үшін инновациялық технологияларды қолдануға педагогикалық ұжымға жағдай жасау.
  4. Барлық деңгейдегі жұмысшылардың білімін, инновациясын, шығармашылық әлеуетін барынша тиімді пайдалану және оларды тұрақты жетілдіруін талап ету.
  5. Білімнің бәсекелестік жағдайында Республика бойынша жоғары рейтинг деңгейін сақтауға ұмтылу және нағыз бәсекеге қабілетті мамандар шығару.
  6. Кәсіби білімді басқаруда процесті және жүйелі тәсілді пайдалану.
  7. Деректерді сараптау негізінде басқару шешімдерін қабылдау.
  8. Шаруашылық субъектілерімен өзара пайдалы қатынастарды ұйымдастыру.