Нормативтік-құқықтық құжаттар

Техникалық және кәсіптік білім беру оқу орындарының

қызметін реттейтін, нормативтік-құқықтық құжаттар

 1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. Конституция 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданды.

 2. 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасының «Білім туралы»  заңы.

 3. Қазақстан Республикасындағы «Баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 8 тамыздағы N 345 Заңы.

 4. Қазақстан Республикасының «Еңбек Кодексі», Қазақстан Республикасының Кодексі 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ.

 5. Қазақстан Республикасы Президентiнiң 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығының негізінде “Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейiнгi Стратегиялық даму жоспары туралы”.

 6. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2015 жылғы 15 сәуірдегі  № 204 бұйрығы «Білім беру қызметіне лицензия беру»  мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартын бекіту туралы».

 7. «Білім беру саласындағы лицензиарларды айқындау» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 21 қарашадағы № 934 қаулысы.

 8. Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысына, ҚР Үкіметінің 07.04.2017 № 181қаулысымен өзгерістер енгізілген.

 9. Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы №77 каулысымен бекітілген «Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттары».

 10. Мемлекеттік білім беру ұйымдарының білім алушылары мен тәрбиеленушілерін оқулықтармен және оқу-әдістемелік кешендермен қамтамасыз ету қағидаларын бекіту туралы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 қаңтардағы № 91 бұйрығымен,  Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 26 ақпанда № 13288 болып тіркелген.

 11. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 желтоқсандағы №1270 қаулысы «Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау ережесін бекіту туралы».

 12. «Мемлекеттік білім беру мекемелерінің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізу жөніндегі ақылы қызмет түрлерін көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 20 шілдедегі № 1102 қаулысымен толықтырулар енгізілген.

 13. Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 27 ақпанда № 10348 тіркелген.

 14. «Білім және ғылым саласындағы азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын, сондай-ақ Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы»  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылы 29 ақпанда № 13317 болып тіркелді.

 15. Қазақстан Республика Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы №77 каулысымен бекітілген «Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттары».

 16. «Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы № 320 қаулысы.

 17. «Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы»  Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығы,  Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 28 желтоқсанда № 12590 болып тіркелді.

 18. “Бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне жалақы есептеу ережесін бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 29 қаңтардағы N 40 бұйрығына өзгеріс мен толықтырулар енгізу туралы, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 02 тамыздағы № 313 бұйрығының негізінде, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 27 тамызда № 8651 тіркелді.

 19. Қазақстан Республикасында «Бастауыш және орта кәсіптiк бiлiм берудi одан әрi дамыту жөнiндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 2000 жылғы 15 мамыр N 721.

 20. «Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 518-ІV Кодексі (2017.11.07. берілген өзгерістер мен толықтырулар енгізілген).

 21. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» (Салық кодексі) Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 10 желтоқсандағы N 99-IV кодексі.

 22. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы, Қазақстан Республикасының Кодексі 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ.

 23. «Экстремизмге қарсы іс-қимыл туралы» 2005 жылғы 18 ақпандағы № 31-III Қазақстан Республикасының Заңы (2016.28.11. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

 24. «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі N 246-II заңы.

 25. «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау туралы»  2004 жылғы 28 ақпандағы № 528-II Қазақстан Республикасының Заңы (2006.29.12. берілген өзгерістер мен толықтырулар енгізілген).

 26. “Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі штаттарын және педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген адамдар лауазымдарының тізбесін бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 30 қаңтардағы № 77 қаулысына өзгерістер енгізізілген, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 желтоқсандағы № 1487 қаулысымен.

 27. «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын, оның ішінде балаларға арналған қосымша білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы»  Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысы.

 28. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға түсу кезінде қабылдау квотасының мөлшерін бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 ақпандағы № 264 Қаулысы.

 29. «Әлеуметтік көмек көрсетілетін азаматтарға әлеуметтік көмектің мөлшерін, көздерін, түрлерін және оны беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 12 наурыздағы № 320 Қаулысы (2015.25.04. мен  толықтырылған).

 30. «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1193 қаулысы.

 31. «Мемлекеттік білім беру мекемелерінің тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) өткізу жөніндегі ақылы қызмет түрлерін көрсету ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 20 шілдедегі № 1102 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2009 ж., № 33, 318-құжат).

 32. «Тиісті уәкілетті органдардың еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілерді қабылдау қағидаларын бекіту туралы», Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1182 қаулысы.

 33. «Білім алушылардың үлгерімін  ағымдағы бақылау, аралық  және қорытынды мемлекеттік  аттестаттау жүргізудің үлгі ережесін бекіту туралы», 2008 жылғы 18 наурыздағы № 125 Бұйрық.

 34. «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтік кеңесінің жұмысын ұйымдастырудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2007 жылғы 24 қазандағы N 506 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2007 жылғы 9 қарашада Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 4993 болып енгізілді.

 35. «Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы»,  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 13 шілдедегі N 338 Бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2009 жылғы 17 тамызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5750 болып енгізілді.

 36. «Бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлеріне жалақыны есептеу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 29 қаңтардағы N 40 бұйрығы, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2008 жылғы 22 ақпандағы Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 5148 болып енгізілген.

 37. «Өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша міндетті мерзімдік аттестаттау қағидаларын бекіту туралы», Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 28 желтоқсандағы № 1057 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 31 желтоқсанда № 12743 болып тіркелді.