Біліктілік: 130406 3 – Компьютер құрылғыларына қызмет көрсетуші техник

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 368-қосымша

“Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)” мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламалары

Кәсіптік практика және циклдер бойынша білім беретін бағдарламалар мазмұны (11 сынып негізінде)

Барлық біліктіліктер бойынша жалпы гуманитарлық пәндер

Циклдің (пәннің) индексіПәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдеріҚалыптасатын білімдер, біліктілік және дағдыларҚалыптасатын құзыреттер коды
ЖГП 01Кәсіптік қазақ тілі
Кәсіптік қазақ тілі кәсіптік терминдерді, есептеуіш техникасы жабдықтары мен IT технологиясын бағдарламамен қамтамасыздандыру терминдерінің маңызын оқытады.
Кәсіптік және конструктивті қарым-қатынас.
білімдер:
-ҚР тілдер туралы заңды;
-кәсіптік терминдерді, практикада қолдану маңызын;
іскерліктер:
-жазбаша, ауызша сұрақтарға дұрыс жауап беру, кәсіптік терминдерді практикада қолдану;
-техникалық,технологиялық және конструкторлық құжаттарды қазақ тілінде сауатты құрастыру,техникалық құжаттарды толтыру;
БҚ1, БҚ3
ЖГП 02Кәсіптік орыс тілі
Кәсіптік орыс тілі кәсіптік терминдерді, есептеуіш техникасы жабдықтары мен IT технологиясын бағдарламамен қамтамасыздандыру терминдерінің маңызын оқытады.
Кәсіптік және конструктивті қарым-қатынас.
білімдер:
-кәсіптік терминдерді практикада қолдану маңызын;
- конструктивті қарым-қатынасты орнату;
іскерліктер:
-жазбаша, ауызша сұрақтарға дұрыс жауап беру, кәсіптік терминдерді практикада қолдану;
-техникалық, технологиялық және конструкторлық құжаттарды орыс тілінде сауатты құрастыру, техникалық құжаттарды толтыру;
БҚ1, БҚ3
ЖГП 03Кәсіптік шетел тілі
Студенттердің өзі таңдаған мамандығы бойынша кәсіптік шетел тілінде сөйлеу, оқу, жазуды және сөйлеуді қалыптастырып дамытуды оқытады.
Кәсіптік шетел тілінің мақсаты кәсіптік сферада мәдениет аралық коммуникативтік дағдысын дамыту.
білімдер:
-бағдарлама бойынша анықталған жаңа лексика бірліктерінің маңызы мен мүмкіншілігін қолдану;
іскерліктер:
- техникалық мәтіндер мазмұнымен жұмыс істеу,оқу;
-есептеуіш техникасына арналған грамматикалық-лексикалық арнайы сөздерді дұрыс аудару;
-техникалық, технологиялық және конструкторлық құжаттарды ағылшын тілінде сауатты құрастыру және техникалық құжаттардың мазмұнын сауатты, түсінікті жазу;
БҚ1, БҚ3
ЖГП 04Дене тәрбиесі
Студенттерді болашақ мамандықтарына бейімдеп психофизикалық түрде дайындап, денсаулығын сақтау үшін, спортпен шынықтыру және дене тәрбиесінде әртүрлі құралдарды қолданып, өзін-өзі жетілдіріп, қабылеттілігін бағыттап, тұлғаны қалыптастырады.
білімдер:
-психофизикалық сапасын дамыту, кәсіптік қолданбалы іскерлігімен дағдыларын тәрбиелеу;
іскерліктер:
- икемділік, шапшаңдық, шыдамдылық, күштілік, тез қимылдау сапасын физикалық дамыту;
-өзін-өзі жетілдіру және тәрбиелеу негіздерін, салауатты өмір сүру және денсаулығын сақтау негіздерін дамыту;
БҚ1, БҚ3

Әлеуметтік – экономикалық пәндер

Циклдің (пәннің) индексіПәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдеріҚалыптасатын білімдер, біліктілік және дағдыларҚалыптасатын құзыреттер коды
ӘЭП 01Мәдениеттану
Әртүрлі образды түрде мәдениеттің дамуын үйрету, олардың бір-бірімен байланысы мен тәуелділігін, тарихи мәдениет процесіндегі перспективалық өзгерістерін болжау, заңдар маңызын, мәдениет нормасын және даму заңдылықтарын,пайда болу көздерін,трансляциялауды және сақтауды оқытады.
білімдер:
-әртүрлі мәдениеттің түсінігі туралы,
философиялық концепциядағы мәдениет маңызы;
-көп түрлі мәдениет процестерінің бүкіл әлемдік түрлеріндегі проблемаларды интегрлендіруді;
іскерліктер:
-мәдениет құбылыстарының және қоғамдағы процестерінің дамуын, өзгеруін қалыптастыру, талдау;
БҚ1, БҚ3
ӘЭП 02Философия негіздері
Адамның қоршаған ортаға әсері, әлемдегі орны, заңдар туралы және қоғамдағы ойлау қабілеті. Заңды ойлау арқылы, студенттің ойлау дәрежесін жалпы өзара байланыстыруды үйрету. Адам цивилизациясында тарихи философиялық процесіндегі білімін қалыптастыру, әлемдік көзқарасты бағыттауды қалыптастыру.
білімдер:
-деңгейі мен негізгі түсінігін,қоғамдағы ойлау заңдылықтарын, ғылымдағы ойлауды дамыту көз қарасын;
іскерліктер:
-қоғам мен табиғаттағы адам қарым - қатынасын шығармашылық ойлау тұрғысында тиімді дамыту;
БҚ1, БҚ3
ӘЭП 03Саясаттану және әлеуметтану негіздері
Қоғамдық қарым-қатынастағы жүйелеу рөлі және орны. Қазіргі әлемдегі қолданбалы әлеуметтің, саясаттың рөлі мен орнын бүтіндей қалыптастыру. Негізгі идеяларды, концепцияларды, әдістерді, тәсілдерді, саясат пен әлеуметтік қызметтің процедураларын, талдау негіздерін, әлемдегі оқиғаларды ұлтаралық және халықаралық тұрғыда болжауды қалыптастыру.
білімдер:
- ҚР және әлемдегі саясат процестерінің даму тенденциясы дәрежесі мен түсінігін;
іскерліктер:
-қазіргі әлемдегі болып жатқан оқиғаларға саяси баға беру және талдау;
БҚ1, БҚ3
ӘЭП 04Құқық негіздері
Мемлекеттік және құқықтық заңдылықтарды, қоғамдағы даму тенденциясын, қазіргі заманғы заңнамалардың негізгі мазмұны мен маңызы.
ҚР-дағы мемлекеттік билік жүйесі, құқық принциптері мен міндеттері, қоғамдағы саналы құқық мәдениетінің рөлі мен маңызы.
білімдер:
-мемлекет пен құқық негіздері теориясы;
-конституциялық құқық принциптерін, еңбек, азаматтық, қылмыстық, отбасылық, экологиялық, қарым-қатынастық құқықтар түсінігін;
-адамның және азаматтың статусын, ҚР Конституциясын, сот органдар жүйесін, ҚР Президентінің, Үкіметінің, парламентінің функциясы туралы;
-ҚР заңнамаларын жетілдіру тенденциясын, кәсіпкерлікті құқықты реттеу, салықтық заңнама негіздерін;
іскерліктер:
-қоғам мен құқықтың өзара байланысын материалды әлемдік бүтінділігін сипаттау;
- заңды білімдерімен күнделікті практикаде дұрыс меңгеріп қолдану дағдыларын;
БҚ1, БҚ3
ӘЭП 05Экономика негіздері
Мақсаты, негізгі түсініктері, құрылымы, маңызы, принциптері; жеке – меншік түрлері мен формалары,жеке – меншікті басқару; план түрлері және олардың негізгі кезеңдері, мазмұны, стратегиялық жобалау; экономикалық жоспарларды және болжап өңдеуді негіздеу әдісі; бизнес-жоспарлау; экономикалық талдау; бағдарламалық қамтамасыздандыру мен қызмет көрсетуде өнімнің нарықтық жағдайын талдау; нарықтық инфрақұрылым
білімдер:
-экономикалық теорияның жалпы жағдайы;
-мемлекеттегі және шетелдегі экономикалық жағдайлар;
-макро және микроэкономиканың негізі, салықтық, кредитті- қаржылық, инвестициялық және әлеуметтік саясаты;
іскерліктер:
-кәсіптік әрекетіне қажетті бағдар ұстау үшін экономикалық ақпаратты пайдалану және табу;
БҚ1, БҚ3

Жалпы кәсіптік пәндер

Циклдің (пәннің) индексіПәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдеріҚалыптасатын білімдер, біліктілік және дағдыларҚалыптасатын құзыреттер коды
ЖКП 01Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
Іс жүргізу туралы түсінік және корреспонденциялар, іс жүргізудің шығу тарихы, құжаттарды құрастыру әдісі,сипаттамасы,рәсімдеу ерекшеліктері,құжаттар құрамы,компьютерде құжаттау тәсілдері,еңбек қатынасын рәсімдеу, істер номенклатурасы, іс жүргізуді ұйымдастыру технологиясы.
білімдер:
-қызметтік хаттар, құжаттарды құрастыру әдісі мен тәсілдерін;
-құжаттарды рәсімдеу ережесін;
-кіріс және шығыс корреспонденцияларын әртүрлі программада қолдану;
іскерліктер:
-ұйымдастыру және тарату құжаттарының жүйесін унификациялау;
-құжаттар айналымы мен құжат ағымын ұйымдастыру жұмыстары;
-құжаттарды есепке алу, сақтау және бақылауды есепке алу;
БҚ1,БҚ3
КҚ 3.6.14
ЖКП 02Компьютерлік техника күтімі
Жүйелік блокқа күтім. Мониторды тазалау. Жүйелік блоктың желдеткіш күтімі.
ДК құрылғысының қызмет мерзімін бақылау.Өрт қауіпсіздігі.
білімдер:
-техника және өрт қауіпсіздігі;
- Жүйелік блоктың түрлері;
іскерліктер:
- компьютер техникасы күтімін бақылау;
- жүйелік блоктың желдеткіш күтімін диагностикалау;
БҚ2,БҚ14
КҚ3.6.2
ЖКП 03Компьютер құрылғылары
Компьютер құрылғыларын жіктеу. Негізгі құрылғылар: аналық плата, процессор, жүйелі блок, блок қорегі, қатты диск, бейнекарта, ОЗУ,қосымша құрылғылар және оны қолдану, жұмыс принципі, алдағы эксплуатация.
білімдер:
- компьютер құрылғыларының негізгі түрлері;
- қосымша құрылғылар және оны қолдану;
іскерліктер:
компьютер құрылғыларын жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
компьютер техникасында жұмыс;
БҚ 2
КҚ 3.6.2
ЖКП 04Кеңселік желілерді басқару жүйесі
Веб-серверді, мәліметтер базасын, желілер мен желілік қауіпсіздікті асқару. Мәліметтерді резервті көшіруді сақтау және дайындау. Қолданылатын бағдарламалардағы операциялық жүйелерді жаңарту және қажетті конфигурациялау,орнату. Аппаратты және бағдарламаларды конфигурациялау және орнату. Тұтынушылардың есептеу жазбаларын актаульды түрде қолдау және құру.
білімдер:
желілік жүйені басқаруң ерекшелігі;
аппараттық және бағдарламамен қамтамасыздандыру түрлері;
іскерліктер:
веб-сервер жұмысын ажырату;
мәліметтер базасын сипаттау және өңдеу;
-компаниядағы ақпараттық қамтамасыздандыруға жауаптылықты мойнына алу;
жүйедегі ақауларды болдырмау;
өндіріс желілік құрылымдарын кеңейту жұмыстарын жоспарлау және жүргізу;
БҚ1,БҚ9,
КҚ3.6.3,
КҚ3.6.13
ЖКП 05Компьютер құрылғыларындағы автоматика
Импульсті құрылғылар. Дискретті автоматика негіздері. Сандық құрылғылар. Электронды есептеуіш техникалары. Компьютер құрылғыларының ерекшеліктері. Электронды құрылғы автоматикасы.
білімдер:
испульсті құрылғылар түрлері;
компьютер құрылғыларының ерекшеліктері;
іскерліктер:
-сандық құрылғыларды қолдану;
- электронды есептеуіш техникасында жұмыс.
БҚ2
КҚ 3.6.1
ЖКП 06Электроника және импульсті техника
Жартылай өткізгіш аспаптар. Электронды-оптикалық және фотоэлектрлік аспапатар. Электровакуумды аспаптар. Электр дабылдарын күшейіткіштер. Импульсті техника.
білімдер:
жартылай өьткішгіш аспаптар түрлері;
импульсті техника маңызы;
іскерліктер:
- импульсті құрылғыларды қолдану;
- импульс дабылдарын есептеу;
БҚ 2, БҚ 10
КҚ 3.6.12
ЖКП 07Аппаратты және бағдарламалық тестілеу құралдары
Бағдарламалаудың құралдар ортасы. Тестілеу эволюциясы. Қазіргі кездегі қолданылатын тестілеу түрлері.Тестілеудің перспективті дамуы.
білімдер:
- бағдарламалы және аппаратты тестілеу құралдарының түрлері;
- тестілеудің перспективті дамуы;
іскерліктер:
- жұмыс істеуде бағдарламалық құралдар ортасын қолдану;
- тестілеу эволюциясын тексеру.
БҚ3,БҚ11,
КҚ 3.6.3,
КҚ 3.6.4,
КҚ 3.6.9
ЖКП 08Жұмыс жүйесіндегі проблемаларға рұқсат беруді басқару
Нақты емес логиканы есептеу. Адаптивті бағдарламалау. Шығармашылық қызметті имитациялау.Мәліметтерді тасымалдау және өңдеу. Реальды виртуальды құру. BI-өнімдер категориясы. BI-құралдары және BI-қосымшалары. BI-платформалары. Сұрау және есептеу генераторы. (Query/Report Generator — QRG). Мәліметтерді оперативті талдап өңдеу. (Online Analytical Processing — OLAP). Әртүрлі конфигурациядағы корпоративті BI-жинағы (Enterprise BI Suites — EBIS), ERP қондырылған жүйесі.
білімдер:
- көп өлшемді серверлер, реляционды механизмдері;
- BI-платформасына арналған инфраструктура;
іскерліктер:
- мәліметтердің генерациялық есептеулері және көп факторлі, көп өлшемді талдама жүргізу;
BI ақпараттық жүйедегі басшылық қызметті қолдау қосымшасымен жұмыс істеу;
БҚ4,БҚ6,
КҚ3.6.12,
КҚ3.6.14
ЖКП 09IТ - жүйесі қауіпсіздігін басқару және мониторинг Қауіпсіздік саясаты, жүйе сенімділік дәрежесі туралы жалпы түсінік. Қауіпсіздікті қамтамасыздандыру механизмі.Қарсыласу шарасын таңдау және қатерлік мүмкіншілігін талдау. Кепілдік деңгейі.Тестілеу нәтижесін талдау.Есеп беру механизмі (протоколдау). Ақпаратты тіркеп талдау және аудит. Сенімді есептеу базасы.Желілік әкімшілік жұмысы.
АЖ қауіпсіздігін бағалау сенімділігі.Сұрау мониторының функциясы.
білімдер:
- қауіпсіздік саясаты;
- қауіпсіздікті қамтамасыздандыру механизмі;
іскерліктер:
- тестілеу нәтижесін аудиттау;
- сұрау мониторын бақылау;
- әрбір тұтынушы сұрауын тексеру;
БҚ4,БҚ6,
КҚ3.6.12,
КҚ3.6.14
ЖКП 10Желілік сценарий құру
ADSI каталог қызметіндегі қолданылатын WSN сценариі. Каталог объектілері. Локальды желідегі қолданылатын домендер. Графикалық және консольдық режимдегі командалық жолдардан тұратын сценарийді қосу.
білімдер:
- ADSI каталог түрлері;
- локальды желідегі қолданылатын домендер;
біліктілік:
- сценарийді қосу;
-желілік ресурстарды қосу және ажырату;
БҚ4,БҚ6,
КҚ3.6.12,
КҚ3.6.14
ЖКП 11Еңбек қорғау
Еңбек қорғау заңы. Нормативті - құқықтық акті.Жұмыс орныжәне есептеуіш техникасын пайдаланудағы ерекшелігі. Есептеуіш техникасындағы кәсіптік аурулардың алдын алу жұмыстары. Дисплейге арналған қорғау фильтрі. Қолайлы еңбек шартын құру. Ақпараттық қызмет көрсету өндірісінде еңбек қорғау және техника қауіпсіздігі. Өндірістік ақпараттық қызмет көрсетудегі электр қауіпсіздігі.
білімдер:
-еңбек қорғау заңы;
- нормативті – құқықтық акті;
іскерліктер:
-жұмыс орнын дұрыс ұстау;
-техника қауіпсіздігін және өрт қауіптілігін сақтау;
БҚ 2
КҚ 3.6.4

Арнайы пәндер

Циклдің (пәннің) индексіПәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдеріҚалыптасатын білімдер, біліктілік және дағдыларҚалыптасатын құзыреттер коды
АП 01Желілік қауіпсіздікті басқару
Ақпараттық қауіпсіздік стандарты. Криптографикалық қауіпсіздік негізі. Желілік өзара әсер ету қауіпсіздік протоколы. Қауіпсіздік саясаты. Кепілдік қауіпсіздік деңгейі.Қауіпсіздік механизмі.
білімдер:
-ақпараттық қауіпсіздік стандарт түрлері;
-қауіпсіздік саясаты
іскерліктер:
- субъектілер мен объектілерді қолжетімді басқару;
-қауіпсіздік саясатын орындауды бақылау;
-қауіпсіздік механизмдерімен жұмыс істеу;
БҚ6,БҚ8,
БҚ10,
КҚ3.6.4,
КҚ3.6.14
АП 02Кешенді IТ – жобаларды жоспарлау және жүзеге асыру
IТ жобасындағы құжаттар қозғалысын басқару. Жобаны иерархиялық құрылымын қалыптастыру. АЖР құру. Жоба мазмұнын анықтау.
білімдер:
-жоба құрылымы түрлері;
- АЖР құру;
іскерліктер:
-жоба персоналдарының біліктілігін таңдау;
- жоба құрастыру үшін персоналды оқыту;
БҚ1,БҚ6,
БҚ12,
КҚ3.6.3,
КҚ3.6.4,
КҚ3.6.15
АП 03Жүйелік қауіпсіздікті құрастыру және енгізу
Ақпараттық жүйені құрастыру моделін құру және принциптері. Ақпараттық жүйелік орта құрылымы.АЖ модульдерін енгізу.Аппарат қауіпсіздігі және сатып алынатын бағдараламалар көлемін мұқтаждық. АЖБ қосу және кеңейту мерзімін реальды бағалау. АЖ негізгі тұтынушылары және енгізуші команданың нақтыланған мүшелері.Бизнес компаниясының қолданбалы бағдарламамен қамтамасыздандыру спецификасына сәйкес дәрежесі. Бизнес – процесінің реинжинирингі. CASE-технологиясы мүмкіншіліктерінің АЖ жобалары және процесс таладамасын қамтамасыздандыру
білімдер:
өндірістегі бизнестің мақсаты;
ақпараттық жүйелік орта;
іскерліктер:
- заңды анықтау,байланыс және өзара әсерлесу, не, калай, кайда, кашан және кім;
- базалық компоненттер моделінің құрамын ажырату;
БҚ1,БҚ6,
БҚ12,
КҚ3.6.3,
КҚ3.6.4,
КҚ3.6.15
АП 04Компьютер құрылғыларын тестілеу және жөндеу
Компьютерді жүктеуді реттеу. BIOS базалық құрылғылары. Негізгі жүйелік компоненттерді алғашқы инициализациялау. Процессорды тестілеу. Оперативті жадыны детектілеу, BIOS кодын көшіру және BIOS бақылау сомасын тексеру. Жады регенерациясын тексеру және 64 Кбайт төменгі жадысын тестілеу. Чипсетті алғаш рет жөндеу.Толық көлемді оперативті жадыны тестілеу. CMOS бақылауын тексеру және батарейдің жағдайы. СОМ- и LPT- портын инициализациялау.
білімдер:
BIOS базалық құрылғылары;
компьютерді жүктеуді реттеу түрлері;
іскерліктер:
- оперативті жадыны,процессорді тестілейді;
- жадыны регенерациялауды тексеру;
- пернетақтаны қосу және тестілеу, басу/шығару порты және басқа құрылғыларда жұмыс істеу;
- тестілеу процесчінің өмірлік циклын басқару;
БҚ 2
КҚ3.6.2
КҚ 3.6.7
АП 05Мәліметтерді қалпына келтіруді жаңалау
Бағдарламаларды мұрағаттау. Апатты қайта қалпына келтіру жүйесінің шебері. Кеңістік оптимизациясы. Жүйелерді реттеу. Айнымалы орта.
білімдер:
апатты қайта қалпына келтіру жүйесінің шебері туралы түсінік;
бағдарламаларды мұрағаттау ерекшелігі;
іскерліктер:
- жүйелерді реттеу;
- кеңістікті оптимизациялау;
БҚ5,БҚ8,
КҚ3.6.14,
КҚ3.6.15
АП 06Серверді орнату және басқару
Unix базасында серверді басқару. Webmin – графикалық web интерфейс. ОЖ басқару (жүктеу,процестер,log-файлдар).Серверлерді басқару (Apache, FTP, SSH, Samba). Firewall желісін құру. Gearman-ға арналған кеңейтілген PECL и PEAR php жұмысы. PHP параллельджі есептеулерді ұйымдастыру.
білімдер:
сервер түрлері;
сервер жұмысы;
іскерліктер:
серверлерді басқару;
желілерді құру;
БҚ 2,
КҚ 3.6.8,
КҚ 3.6.9
АП 07Операциялық жүйелер
Операциялық жүйелердің негізгі қызметі. Операциялық жүйелер туралы түсінік. Операциялық жүйелер ядросы. Бағдарламалар пакетінің орындалу тәртібі.
білімдер:
ОЖ түрлері;
ОЖ жұмысы;
іскерліктер:
операциялық жүйелерді басқару;
-бағдарламалар пакетінің орындалу тәртібі.
БҚ 7,БҚ 8,
БҚ 13,
КҚ 3.6.11,
КҚ 3.6.13
АП 08Қондырылған жүйелер
Бағдарламалау мен оларды қосуды, микроконтроллер архитектурасына қысқаша сипаттама. CISC архитектурасы, RISC, Гарвард және Фон Нейман (Принстонская). Есептеуіш ядросының әрекеттесуі, перифериялық микроконтроллер және жады. Микроконтроллердің бағдарламалау режимі. Бағдарламалау тілі. Кітапханалар. Үзілу. Константтар, анықтаулар, массивтер. Реттеу. Дизассемблирлеу. Қосу – шығару порттары. Уақыт. Таймер-есептеуіш. Оқиға жүйелері AtmelSoftwareFramework (ASF) жұмыс істеу. Дабыл түрлері. Дабылдармен келісім. Датчиктер мен қосу схемалары.
білімдер:
- микроконтроллер есептеуіш ядросының жұмысы және жабдықтары;
- микроконтроллер бағдарламасының жадысын тіркеу түрлері;
іскерліктер:
-микроконтроллерге арналған бағдарламалық кодты өңдеу ортасымен жұмыс істеу;
-шуға беріктілікті орнату;
- салмақ түсіруді басқару;
БҚ 7, БҚ 8,
БҚ 13,
КҚ 3.6.11,
КҚ 3.6.13
АП 09Компьютер құрылғыларын жөндеу және техникалық күтімі
IBM PC ішкі компоненттері және құрылымы.
IBM PC құрамына шолу және компьютерлерді сәйкестендіру. Қоректену блогы, қорабы және түрлері.Шинді архитектура. Шығару құрылғысы. Пернетақталар: типтері, қосу тәсілдері. Манипуляторлар "тінтуір", олардың сипаттамасы. Бейне жүйелер: мониторлар және олардың сипаттамасы. Бейне адаптер және олардың сипаттамасы. 2D және 3D күшейткіштері, жұмыс істеу принципі. Бейне адаптердің типтік проблемалары. Фактор түрлері. Шиналар, аналық платалар. Жүйелік платаны конфигурациялау. Үзілу жүйесі. Микропроцессорлар. CPU арналған слот сипаттамасы. Жады типтері. Жадыны диагностикалау. Жадыны оптимизациялау. Ішкі құрылғылар: қатты дискілер, CD ROM дыбыс карталары. Интерфейс типтері және оардың сипаттамасы. Қатты искілерді дайындау және реттеу.дискідегі ақпараттарды қайта қалпына келтіру және сақтау. Компьютерді жинау және жөндеу. Сыртқы құрылғыларды қосу және жөндеу. Бағдарламамен қамтамасыздандыруды орнату. Аауларды жою және диагностикалау. Қоректендіру жүйесінің қателіктері. Аналық платаның қателіктері. Қосымша құрылғыларды орнату. Бағдарламаны диагностикалау. Әр түрлі операциялық жүйелерді дайындау және орнату. Қосымша жабдықтардағы келіспеушілік. Операциялық жүйелердегі орнату қателіктерін болдырмау.
білімдер:
компьютер құрылғылары компоненттерінің құрылымы;
компьютер сәйкесігіне шолу;
іскерліктер:
сыртқы құрылғыларды қосу және жөндеу;
бағдарламамен қамтамасыздандыруды орнату;
ақауларды диагностикалау және болдырмау;
БҚ 2
КҚ 3.6.2
КҚ 3.6.9
КҚ 3.6.12

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

Циклдің (пәннің) индексіПәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдеріҚалыптасатын білімдер, біліктілік және дағдыларҚалыптасатын құзыреттер коды
КП 01Танымдық практикасы
Тәжірибенің мақсаты мен міндеті. Мамандық және біліктіліктермен танысу. Өндіріс орнына профиль бойынша саяхат. Техника қауіпсіздігі. Танымдық тәжірибе бөлімдері мен тақырыптары оқу орнымен біліктілігіне сәйкес анықталады. Блок – схеманы құру. Колледж мамандықтарының пән аралық байланыстарына талдау және әлеуметтік серіктестер байланысы. ( Блокнот, WordPad, MS Word ). MS Word и MS Excel текстік редакторлар жұмысы мен талдау. Алгоритм және бағдарламалау түсінігі. Тапсырмаларды орындау.
іскерліктер:
-мүмкіндігінше бағдарламаны талдау;
-тапсырмаға сай блок-схеманы құру;
дағдылары:
-таңдалған мамандыққа бағытталу;
-өндірістік тәжірибеде бағытталу;
БҚ 2, БҚ 6
КҚ 3.4.1
КҚ 3.4.4
КП 02Электроника және импульсті техника практикасы
Анықталуы, жартылай өткізгіш құрылғылардың әрекет принципі және қондырғы; генераторлар; импульс және түрлері; импульсті қондырғылардың негізгі элементтер есебі;
іскерліктер:
-керекті құрылғыларды техникалық сипаттамасы бойынша дурыс таңдау жасау;
-құрылғылар параметріне есеп жүргізу;
дағдылары:
-электрониканың дамуы негізгі этаптары;
- қорғаушы және қосу аппаратураларының, құрылғыларының жұмыс істеу принципі, электр қондырғыларының құрылымдық маңызы;
БҚ 2
КҚ 3.3.3
КҚ 3.3.1
КП 03Аппараттың ішкі компоненттерін қосу практикасы
Аппарат компоненттерінің түрлері. Коммутация құралдары. Микробағдарламалы басқару. ДК жұмыс істеу алгоритмі. ДК бағдарламамен қамтамасыздандыру. Аппараттың үзілген жерін қосу.
іскерліктер:
- коммутация құралдарының қолдану;
- аппарат компоненттерінің түрлері;
дағдылар:
- үзілісті өңдеу;
- ДК қызметін қамтамасыздандыру;
БҚ2,БҚ8,
БҚ13,
КҚ3.6.2,
КҚ3.6.12
КП 04Желілік проблеманы анықтау және жою практикасы
Желілік қосылуларды реттеу. Желілік адаптерге байланысты ақаулар. Бағдарламамен қамтамасыздандыруды жаңалау.
іскерліктер:
-желілік қосылу түрлерін пайдалану;
- бағдарламамен қамтамасыздандыруды жаңалау;
дағдылар:
-мәліметтердің түп нұсқасын шифрлауды тексеру;
-қашықтықтағы серверді реттеу;
-бағдарламамен қамтамасыздандыруды жаңартуды жүргізу;
БҚ4,БҚ6,
КҚ3.6.9,
КҚ3.6.11
КП 05Стандартты диагностикалық тестілеу практикасы
Тестілеу әдісі. Санды дифференциальды бағалау сипаты. Тестілеу сенімділігі. Тестілеу диагностикасы. Профанация қауіптілігі. Тесттер және кабельді сканерлер.
іскерліктер:
-тестілеу әдісін қолдану;
- тесттер және кабельді сканерлер;
дағдылар:
-психометрика аппаратын құру;
-стандартты диагностика қорытындысын қалыптастыру;
БҚ13,
БҚ14,
КҚ3.6.7,
КҚ3.6.14
КП 06Операциялық жүйелер практикасы
Операциялық жүйелер процесі және оларды қолдау. Процессті жоспарлау. Процесстерді ұйымдастыру және негізгі логикалық ұйымдастыру аспектілері. Синхрондау механизмдері және алгоритмдеу. Жадыны басқару. Файлдық жүйелер. Басу – шығару. Операциялық жүйелердің қауіпсіздік проблемалары.
іскерліктер:
-операциялық жүйелер процесін қолдану;
- синхрондау алгоритмін өңдеу;
дағдылар:
- синхрондау механизмдерін реттеу;
- операциялық жүйелердің қауіпсіздік проблемаларын шектеу.
БҚ13,
БҚ14,
КҚ3.6.12
КП 07Желілік технологиялар практикасы
Компьютерлік желілер. Желілік протоколдар. Ғаламдық интернет желісі. Желілер қауіпсіздігі және қорғау.
іскерліктер:
-компьютер желілерінің жұмыс істеу принципін қолдану;
- желілер қауіпсіздігі және қорғау;
дағдылар:
-желілік протоколдармен жұмыс істеу;
- ғаламдық интернет желісінде жұмыс.
БҚ 2, БҚ11,
КҚ 3.6.12,
КҚ 3.6.15
КП 08Үй кеңселік қауіпсіздігін орнату және жөндеу практикасы
Клиент модульдері мен сервер орнату. Radmin Viewer орнату және реттеу. Қондырылған жүйелерді диагностикалау және қауіпсіздігін басқару.
іскерліктер:
- клиент модульдері мен сервер орнату принципін пайдалану;
- Radmin Viewer орнату және реттеу;
дағдылар:
-үй кеңсесі қауіпсіздігін реттеу;
- Клиент модульдері мен сервер орнату.
БҚ1,БҚ9,
КҚ3.6.3,
КҚ3.6.13
КП 09Есептеуіш техника компоненттерін қосу және жөндеу практикасы
Жазбаларды есептеу жүйесі әкімшілігі. Интернетке виртуальды жеке меншік желіні қосу. Басу және шығару құрылғылары. Домендерді қосу.
іскерліктер:
- әкімшіліктің есептеу жүйесіндегі жазбаларды пайдалану;
- домендерді қосу;
дағдылар:
- есептеу техникасы компоненттерін реттеу және қосу;
- басу және шығару құрылғыларын орнату;
БҚ2,БҚ9,
БҚ10,
КҚ3.6.2
КП 10Корпоративтік сымсыз желіні жинау практикасы
ІТ инфрақұрылымының сенімділігі. Аппаратты және бағдарламалар платформаларын таңдау. Корпоративті серверді орнату. Ethernet жұқа кабелін желілік түйінге қосу. Wi-Fi сымсыз желісін монтаждау.
іскерліктер:
- аппаратты және бағдарламалық платформаны қолдану;
- корпоративтік сымсыз желіні жинау;
дағдылар:
- Wi-Fi сымсыз желісін монтаждау;
- Ethernet жұқа кабелін желілік түйінге қосу.
БҚ2,БҚ13,
КҚ3.6.8
КП 11Желілік құрылғыларды жөндеу практикасы
Инфрақұрылым қауіпсіздігі. Қосымшаны қолдау үшін желі қауіпсіздігін құру. Желіні реттеу. Түзету жұмыстары. Авторлауды тексеру.
іскерліктер:
- желілік инфра құрылымдарын қолдану;
- авторлауды тексеружәне түзету жұмыстарын тексеру;
дағдылар:
-инфрақұрылымның осал тұстарын бақылау;
- брандмауэрді орнату;
-қосымшадағы ақауларды болдырмау;
БҚ2,БҚ13,
КҚ3.6.12
КП 12Желілік сенсорына басқыншылықты тойтару жүйесін басқару практикасы
Заманауи SourceFire и FirePower басқыншылықты тойтару жүйесі және желі аралық экранды шолу. Defense Center басқару жүйесі. Inlineға виртуальды сенсорлы конфигурацияны орналастыру. IDS көшірмелі режимді трафигін және активті трафикті сүзгіден өткізіп орналастыру, инспекциялау.
іскерліктер:
-гибридті топология түрлерін қолдану;
-аппараттық платформа түрлерін қолдану;
дағдылар:
- Defense Cente жүйесін басқару;
-активті трафик сүзгіден өткізу;
- желілік сенсорға басқыншылықты тойтару;
БҚ 2
КҚ 3.6.13
КҚ 3.6.15
КП 13Жұмысшы мамандығын алу практикасы "Саll орталығының операторы"
Заңды және жеке тұлғалардың, кампаниялардың акциясы мен маркетингін жүргізу, тарифтік қызмет көрсету ақпаратын ұсыну және қоңырауларды қабылдау. Клиенттерге өз құзыреттілігінде шешілетін ағымды сұрақтарды және қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Абоненттерден тапсырыстарды қабылдау, ұсыныстарды қалыптастыру және клиенттермен байланысу топтарына бағыттау.
іскерліктер:
- ҚР көтерме және жеке саудалар,салық төлеу,шаруашылық-қаражат қызметіндегі сұрақтары бойынша нормативті – құқықты және заңнамалық актілері;
- этикет ережесі, өндірістегі жұмыстардың технологиялық ерекшеліктерін,ұйымдардың мәліметтер базасы;
- ҚР еңбек туралы заңнама негіздері;
дағдылар:
- өрт қауіпсіздігі мен еңбек қорғау ережесі және талаптары;
- өз қызметінде бекітілген есептеулерді ұйымдастырып дайындау;
БҚ 13,
КҚ 3.3.1,
КҚ 3.3.4,
КҚ 3.3.14
КП 14Өндірістік технологиялық практика
ЕТ диагностикалау үшін бақылау өлшеуіш аппаратурасы. ДК жүйелік блоктарын жөндеу және модернизациялау.
іскерліктер:
-диагностикалауды пайдалану;
- ДК жүйелік блоктарын жөндеу;
дағдылар:
- телекоммуникация құралдарындағы, компьютер техникасындағы, есептеу желілеріндегі ақауларды болдырмау;
- ЕТ аппаратурасын диагностикалау үшін бақылау.
БҚ2,БҚ6,
БҚ10,
КҚ3.6.12,
КҚ3.6.15
КП 15Диплом алды практикасы
Компьютер техникасын жөндеу және техникалық қызмет көрсету технологиялық процесін құрастыру. Дипломдық жобаны қорғау үшін материалдар жинау.
іскерліктер:
- ДК техникалық қызмет көрсету;
- компьютер техникасын жөндеу және техникалық қызмет көрсетуде технологиялық процесін құрастыру;
дағдылар:
- дипломдық жобаны қорғау үшін материал дайындау;
-нақты құжаттармен жұмыс.
БҚ2,БҚ6,
БҚ10,
КҚ3.6.12,
КҚ3.6.15