2023-2024 оқу жыл

1.Білім беру ұйымдары.

https://drive.google.com/drive/folders/11HMEOgfSnZjg4XNmT2P-ZrliK8I2aPDJ?usp=drive_link

2.Кадр потенциалын таңдау.

https://drive.google.com/drive/folders/13u0vn1n-Kx7UhTreXH-jX9fGvyK9WHjV?usp=drive_link

3.Оқу-материалдық құндар.

https://drive.google.com/drive/folders/1w3l2GjPrp4stAIL-qTBlY70i9rumVDS4?usp=drive_link

4.Білім алушылар контигенті.

https://drive.google.com/drive/folders/1eb0wMRbUGiNFlBr20CcSnvjrnQ3f25ZD?usp=drive_link

5.Оқу-әдістемелік жұмыс.

https://drive.google.com/drive/folders/1MMNjBHVmJHt5LfWhsOvF3AepM4puxmnl?usp=drive_link

6.Ақпараттық ресурстар және кітапхана қоры.

https://drive.google.com/drive/folders/1VM_PNeYpvOlg_rpBQft4seA6Lqz8LNg8?usp=drive_link

7.Оқушылар білімін бағалау.

https://drive.google.com/drive/folders/12qKqi9gn41cfK2U5rkU1UQtcB3JQqH3U?usp=drive_link

8.Өзін-өзі бағалау парағы.

https://docs.google.com/document/d/1u0sW5BCBO37G8A__-BQMx_nvx5AsDQ66/edit?usp=drive_link&ouid=100301389133699710401&rtpof=true&sd=true