0906033 – техник-энергетик

Кәсіби бағдар бойынша білім ресурстары «Жылу электр станцияларының жылу энергетикалық қондырғылары»

Пән атауыИнтернет желісіТүсіндірме
1Түсіндірме
Оқу-өндірістік практика
https://www.tyuiu.ru; https://iek.irk.ruОқу өндірістік практикасы студенттерді жаңа түрлі слесарлық, механикалық жұмыстарының негізгі дағдыларымен таныстыру.
2Слесарлық-механикалық оқу практикасыwww.bgsha.ruБілім алушылардың негізгі кәсіби білімдерін алдын-ала меңгерту
3Оқу практикасыhttps://edu.vgasu.vrn.ru; ispu.ru/files/140100.62_Praktika_TES(Студенттердің энергия қызметтері мен кәсіпорындардың өндірістік қызметімен танысу