Қашықтықтан оқыту кезіндегі оқушылардың қызметі

Білім алушылар:
– педагогтермен күнделікті байланыста болады;
– қол жетімді байланыс құралдары арқылы сабақ кестесімен, тақырыптарымен, мазмұнымен танысады;
– күн сайын білім алушының кабинетіне (бар болса), электронды поштаға және өз бетінше зерделеу үшін оқу материалын алу үшін басқа да байланыс жүйелері мен технологияларын қолданады;
– күн сайын білім беру ұйымы белгілеген қол жетімді байланыс құралдары арқылы тапсырмаларды өз бетінше орындайды;
– күн сайын педагогтердің талаптарына сәйкес орындалған тапсырмаларды ұсынады, сканерлеу (немесе фото), педагогке орындалған тапсырмаларды қол жетімді байланыс құралдары (электрондық пошта, whatsaap чаттар және т. б.) арқылы жібереді;
– оқу тапсырмаларын орындау кезінде академиялық адалдық қағидаларын және өзін-өзі бақылау қағидаттарын сақтайды;
– қол жетімді электрондық ресурстарды пайдаланады.

Білім алушылардың ата-аналары (заңды өкілдері):
– жұмыс кестесімен, сабақ кестесімен, оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру процесімен танысады;
– білім алушылардың тапсырмаларды орындауын бақылауды жүзеге асырады;
– педагогтермен, топ басшыларымен байланыста болады;
– оқу үшін жағдай жасайды.