Қайта аттестациялау материалдары

Қайта аттестациялау есебі

Жұмыс оқу бағдарламалары. Қосымша 1.1.

Ведомость. Қосымша 1.2.

Домен келісім шарты. Қосымша 1.3.

Мамандық бойынша жұмыспен қамту мәліметтері. Қосымша 1.4.

Кемшіліктер мен сәйкессіздіктерді жою іс-шара жоспары

Кемшіліктер мен сәйкессіздіктерді жою есебі