Психологиялық қызмет

Психологиялық  қызмет

Колледждегі психологиялық қызметтің мақсаты – білім алушылардың психологиялық денсаулығын сақтау, қолайлы әлеуметтік психологиялық жағдай жасау және білім беру үдерісінде қатысушыларға психологиялық қолдау көрсету. Психологиялық қызметтің құрамына педагог-психолог, педагог-ұйымдастырушы, педагог-социолог, колледж инспекторы және оқу топтарының жетекшілері кіреді.

Колледждегі психологиялық қызметтің міндеті:

– Инновациялық белсенді жұмыс әдістері мен нысандарын енгізу;

– Тұлғаны табысты оқыту, дамыту әрі оның әлеуметтенуі мен кәсіби қалыптасуы үшін психологиялық жағдай жасау;

– Оқу-тәрбие үрдісі субъектілерінің арасындағы өзара түсіністікпен, өзара әрекеттестікті нығайтуға жағдай жасау;

– Білім алушылардың әлеуметтік маңызды тұлға ретінде қалыптасуына әсер ететін жеке қызығушылықтар мен қажеттіліктерді дамыту;

– Колледждегі оқу үрдісі мен тәрбие жұмысын жетілдіру мақсатында психологиялық зерттеулер жүргізу;

– Білім алушылар, педагогтар, ата-аналар арасында салауатты өмір салтын үгіттеу және алдын-алу жұмыстарын жүргізу.

Негізгі жұмыс бағыттары:

– Психодиагностикалық бағыт;

– Психопрофилактикалық бағыт;

– Психокоррекциялық бағыт;

– Кеңес беру;

– Психологиялық білімді көтеру.

 Психологиялық қызметтің жұмыс кезеңдері:

 – Психологиялық қызмет бойынша жұмысты жоспарлау;

– Педагогикалық ұжым мүшелерімен жұмыс;

– Бейімделу кезеңін бақылау;

– Әртүрлі жас кезеңінде кездесетін қиыншылықтың алдын алу;

– Жас мамандарға көмек;

– Ата-аналармен жұмыс;