Біліктілік: 130406 3 – Компьютер құрылғыларына қызмет көрсетуші техник

Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2015 жылғы 15 маусымдағы
№ 384 бұйрығына 368-қосымша

“Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)” мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімнің үлгілік оқу бағдарламалары

Кәсіптік практика және циклдер бойынша білім беретін бағдарламалар мазмұныю (9-шы сынып негзінде)

Жалпы кәсіптік пәндер

Циклдің (пәннің) индексіПәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдеріҚалыптасатын білімдер, біліктілік және дағдыларҚалыптасатын құзыреттер коды
ЖКП 01Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
Іс жүргізу туралы түсінік және корреспонденциялар, іс жүргізудің шығу тарихы, құжаттарды құрастыру әдісі,сипаттамасы,рәсімдеу ерекшеліктері,құжаттар құрамы,компьютерде құжаттау тәсілдері,еңбек қатынасын рәсімдеу, істер номенклатурасы, іс жүргізуді ұйымдастыру технологиясы.
білімдер:
-қызметтік хаттар, құжаттарды құрастыру әдісі мен тәсілдерін;
-құжаттарды рәсімдеу ережесін;
-кіріс және шығыс корреспонденцияларын әртүрлі программада қолдану;
іскерліктер:
-ұйымдастыру және тарату құжаттарының жүйесін унификациялау;
-құжаттар айналымы мен құжат ағымын ұйымдастыру жұмыстары;
-құжаттарды есепке алу, сақтау және бақылауды есепке алу;
БҚ1,БҚ3
КҚ 3.6.14
ЖКП 02Компьютерлік техника күтімі
Жүйелік блокқа күтім. Мониторды тазалау. Жүйелік блоктың желдеткіш күтімі.
ДК құрылғысының қызмет мерзімін бақылау.Өрт қауіпсіздігі.
білімдер:
-техника және өрт қауіпсіздігі;
- Жүйелік блоктың түрлері;
іскерліктер:
- компьютер техникасы күтімін бақылау;
- жүйелік блоктың желдеткіш күтімін диагностикалау;
БҚ2,БҚ14
КҚ3.6.2
ЖКП 03Компьютер құрылғылары
Компьютер құрылғыларын жіктеу. Негізгі құрылғылар: аналық плата, процессор, жүйелі блок, блок қорегі, қатты диск, бейнекарта, ОЗУ,қосымша құрылғылар және оны қолдану, жұмыс принципі, алдағы эксплуатация.
білімдер:
- компьютер құрылғыларының негізгі түрлері;
- қосымша құрылғылар және оны қолдану;
іскерліктер:
компьютер құрылғыларын жөндеу және техникалық қызмет көрсету;
компьютер техникасында жұмыс;
БҚ 2
КҚ 3.6.2
ЖКП 04Кеңселік желілерді басқару жүйесі
Веб-серверді, мәліметтер базасын, желілер мен желілік қауіпсіздікті асқару. Мәліметтерді резервті көшіруді сақтау және дайындау. Қолданылатын бағдарламалардағы операциялық жүйелерді жаңарту және қажетті конфигурациялау,орнату. Аппаратты және бағдарламаларды конфигурациялау және орнату. Тұтынушылардың есептеу жазбаларын актаульды түрде қолдау және құру.
білімдер:
желілік жүйені басқаруң ерекшелігі;
аппараттық және бағдарламамен қамтамасыздандыру түрлері;
іскерліктер:
веб-сервер жұмысын ажырату;
мәліметтер базасын сипаттау және өңдеу;
-компаниядағы ақпараттық қамтамасыздандыруға жауаптылықты мойнына алу;
жүйедегі ақауларды болдырмау;
өндіріс желілік құрылымдарын кеңейту жұмыстарын жоспарлау және жүргізу;
БҚ1,БҚ9,
КҚ3.6.3,
КҚ3.6.13
ЖКП 05Компьютер құрылғыларындағы автоматика
Импульсті құрылғылар. Дискретті автоматика негіздері. Сандық құрылғылар. Электронды есептеуіш техникалары. Компьютер құрылғыларының ерекшеліктері. Электронды құрылғы автоматикасы.
білімдер:
испульсті құрылғылар түрлері;
компьютер құрылғыларының ерекшеліктері;
іскерліктер:
-сандық құрылғыларды қолдану;
- электронды есептеуіш техникасында жұмыс.
БҚ2
КҚ 3.6.1
ЖКП 06Электроника және импульсті техника
Жартылай өткізгіш аспаптар. Электронды-оптикалық және фотоэлектрлік аспапатар. Электровакуумды аспаптар. Электр дабылдарын күшейіткіштер. Импульсті техника.
білімдер:
жартылай өьткішгіш аспаптар түрлері;
импульсті техника маңызы;
іскерліктер:
- импульсті құрылғыларды қолдану;
- импульс дабылдарын есептеу;
БҚ 2, БҚ 10
КҚ 3.6.12
ЖКП 07Аппаратты және бағдарламалық тестілеу құралдары
Бағдарламалаудың құралдар ортасы. Тестілеу эволюциясы. Қазіргі кездегі қолданылатын тестілеу түрлері.Тестілеудің перспективті дамуы.
білімдер:
- бағдарламалы және аппаратты тестілеу құралдарының түрлері;
- тестілеудің перспективті дамуы;
іскерліктер:
- жұмыс істеуде бағдарламалық құралдар ортасын қолдану;
- тестілеу эволюциясын тексеру.
БҚ3, БҚ11,
КҚ 3.6.3,
КҚ 3.6.4,
КҚ 3.6.9
ЖКП 08Жұмыс жүйесіндегі проблемаларға рұқсат беруді басқару
Нақты емес логиканы есептеу. Адаптивті бағдарламалау. Шығармашылық қызметті имитациялау.Мәліметтерді тасымалдау және өңдеу. Реальды виртуальды құру. BI-өнімдер категориясы. BI-құралдары және BI-қосымшалары. BI-платформалары. Сұрау және есептеу генераторы. (Query/Report Generator — QRG). Мәліметтерді оперативті талдап өңдеу. (Online Analytical Processing — OLAP). Әртүрлі конфигурациядағы корпоративті BI-жинағы (Enterprise BI Suites — EBIS), ERP қондырылған жүйесі.
білімдер:
- көп өлшемді серверлер, реляционды механизмдері;
- BI-платформасына арналған инфраструктура;
іскерліктер:
- мәліметтердің генерациялық есептеулері және көп факторлі, көп өлшемді талдама жүргізу;
BI ақпараттық жүйедегі басшылық қызметті қолдау қосымшасымен жұмыс істеу;
БҚ4,БҚ6,
КҚ3.6.12,
КҚ3.6.14
ЖКП 09IТ - жүйесі қауіпсіздігін басқару және мониторинг Қауіпсіздік саясаты, жүйе сенімділік дәрежесі туралы жалпы түсінік. Қауіпсіздікті қамтамасыздандыру механизмі.Қарсыласу шарасын таңдау және қатерлік мүмкіншілігін талдау. Кепілдік деңгейі.Тестілеу нәтижесін талдау.Есеп беру механизмі (протоколдау). Ақпаратты тіркеп талдау және аудит. Сенімді есептеу базасы.Желілік әкімшілік жұмысы.
АЖ қауіпсіздігін бағалау сенімділігі.Сұрау мониторының функциясы.
білімдер:
- қауіпсіздік саясаты;
- қауіпсіздікті қамтамасыздандыру механизмі;
іскерліктер:
- тестілеу нәтижесін аудиттау;
- сұрау мониторын бақылау;
- әрбір тұтынушы сұрауын тексеру;
БҚ4,БҚ6,
КҚ3.6.12,
КҚ3.6.14
ЖКП 10Желілік сценарий құру
ADSI каталог қызметіндегі қолданылатын WSN сценариі. Каталог объектілері. Локальды желідегі қолданылатын домендер. Графикалық және консольдық режимдегі командалық жолдардан тұратын сценарийді қосу.
білімдер:
- ADSI каталог түрлері;
- локальды желідегі қолданылатын домендер;
біліктілік:
- сценарийді қосу;
-желілік ресурстарды қосу және ажырату;
БҚ4,БҚ6,
КҚ3.6.12,
КҚ3.6.14
ЖКП 11Еңбек қорғау
Еңбек қорғау заңы. Нормативті - құқықтық акті.Жұмыс орныжәне есептеуіш техникасын пайдаланудағы ерекшелігі. Есептеуіш техникасындағы кәсіптік аурулардың алдын алу жұмыстары. Дисплейге арналған қорғау фильтрі. Қолайлы еңбек шартын құру. Ақпараттық қызмет көрсету өндірісінде еңбек қорғау және техника қауіпсіздігі. Өндірістік ақпараттық қызмет көрсетудегі электр қауіпсіздігі.
білімдер:
-еңбек қорғау заңы;
- нормативті – құқықтық акті;
іскерліктер:
-жұмыс орнын дұрыс ұстау;
-техника қауіпсіздігін және өрт қауіптілігін сақтау;
БҚ 2
КҚ 3.6.4

Арнайы пәндер

Циклдің (пәннің) индексіПәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдеріҚалыптасатын білімдер, біліктілік және дағдыларҚалыптасатын құзыреттер коды
АП 01Желілік қауіпсіздікті басқару
Ақпараттық қауіпсіздік стандарты. Криптографикалық қауіпсіздік негізі. Желілік өзара әсер ету қауіпсіздік протоколы. Қауіпсіздік саясаты. Кепілдік қауіпсіздік деңгейі.Қауіпсіздік механизмі.
білімдер:
-ақпараттық қауіпсіздік стандарт түрлері;
-қауіпсіздік саясаты
іскерліктер:
- субъектілер мен объектілерді қолжетімді басқару;
-қауіпсіздік саясатын орындауды бақылау;
-қауіпсіздік механизмдерімен жұмыс істеу;
БҚ6,БҚ8,
БҚ10,
КҚ3.6.4,
КҚ3.6.14
АП 02Кешенді IТ – жобаларды жоспарлау және жүзеге асыру
IТ жобасындағы құжаттар қозғалысын басқару. Жобаны иерархиялық құрылымын қалыптастыру. АЖР құру. Жоба мазмұнын анықтау.
білімдер:
-жоба құрылымы түрлері;
- АЖР құру;
іскерліктер:
-жоба персоналдарының біліктілігін таңдау;
- жоба құрастыру үшін персоналды оқыту;
БҚ1,БҚ6,
БҚ12,
КҚ3.6.3,
КҚ3.6.4,
КҚ3.6.15
АП 03Жүйелік қауіпсіздікті құрастыру және енгізу
Ақпараттық жүйені құрастыру моделін құру және принциптері. Ақпараттық жүйелік орта құрылымы.АЖ модульдерін енгізу.Аппарат қауіпсіздігі және сатып алынатын бағдараламалар көлемін мұқтаждық. АЖБ қосу және кеңейту мерзімін реальды бағалау. АЖ негізгі тұтынушылары және енгізуші команданың нақтыланған мүшелері.Бизнес компаниясының қолданбалы бағдарламамен қамтамасыздандыру спецификасына сәйкес дәрежесі. Бизнес – процесінің реинжинирингі. CASE-технологиясы мүмкіншіліктерінің АЖ жобалары және процесс таладамасын қамтамасыздандыру
білімдер:
өндірістегі бизнестің мақсаты;
ақпараттық жүйелік орта;
іскерліктер:
- заңды анықтау,байланыс және өзара әсерлесу, не, калай, кайда, кашан және кім;
- базалық компоненттер моделінің құрамын ажырату;
БҚ1,БҚ6,
БҚ12,
КҚ3.6.3,
КҚ3.6.4,
КҚ3.6.15
АП 04Компьютер құрылғыларын тестілеу және жөндеу
Компьютерді жүктеуді реттеу. BIOS базалық құрылғылары. Негізгі жүйелік компоненттерді алғашқы инициализациялау. Процессорды тестілеу. Оперативті жадыны детектілеу, BIOS кодын көшіру және BIOS бақылау сомасын тексеру. Жады регенерациясын тексеру және 64 Кбайт төменгі жадысын тестілеу. Чипсетті алғаш рет жөндеу.Толық көлемді оперативті жадыны тестілеу. CMOS бақылауын тексеру және батарейдің жағдайы. СОМ- и LPT- портын инициализациялау.
білімдер:
BIOS базалық құрылғылары;
компьютерді жүктеуді реттеу түрлері;
іскерліктер:
- оперативті жадыны,процессорді тестілейді;
- жадыны регенерациялауды тексеру;
- пернетақтаны қосу және тестілеу, басу/шығару порты және басқа құрылғыларда жұмыс істеу;
- тестілеу процесчінің өмірлік циклын басқару;
БҚ 2
КҚ3.6.2
КҚ 3.6.7
АП 05Мәліметтерді қалпына келтіруді жаңалау
Бағдарламаларды мұрағаттау. Апатты қайта қалпына келтіру жүйесінің шебері. Кеңістік оптимизациясы. Жүйелерді реттеу. Айнымалы орта.
білімдер:
апатты қайта қалпына келтіру жүйесінің шебері туралы түсінік;
бағдарламаларды мұрағаттау ерекшелігі;
іскерліктер:
- жүйелерді реттеу;
- кеңістікті оптимизациялау;
БҚ5,БҚ8,
КҚ3.6.14,
КҚ3.6.15
АП 06Серверді орнату және басқару
Unix базасында серверді басқару. Webmin – графикалық web интерфейс. ОЖ басқару (жүктеу,процестер,log-файлдар).Серверлерді басқару (Apache, FTP, SSH, Samba). Firewall желісін құру. Gearman-ға арналған кеңейтілген PECL и PEAR php жұмысы. PHP параллельджі есептеулерді ұйымдастыру.
білімдер:
сервер түрлері;
сервер жұмысы;
іскерліктер:
серверлерді басқару;
желілерді құру;
БҚ 2,
КҚ 3.6.8,
КҚ 3.6.9
АП 07Операциялық жүйелер
Операциялық жүйелердің негізгі қызметі. Операциялық жүйелер туралы түсінік. Операциялық жүйелер ядросы. Бағдарламалар пакетінің орындалу тәртібі.
білімдер:
ОЖ түрлері;
ОЖ жұмысы;
іскерліктер:
операциялық жүйелерді басқару;
-бағдарламалар пакетінің орындалу тәртібі.
БҚ 7,БҚ 8,
БҚ 13,
КҚ 3.6.11,
КҚ 3.6.13
АП 08Қондырылған жүйелер
Бағдарламалау мен оларды қосуды, микроконтроллер архитектурасына қысқаша сипаттама. CISC архитектурасы, RISC, Гарвард және Фон Нейман (Принстонская). Есептеуіш ядросының әрекеттесуі, перифериялық микроконтроллер және жады. Микроконтроллердің бағдарламалау режимі. Бағдарламалау тілі. Кітапханалар. Үзілу. Константтар, анықтаулар, массивтер. Реттеу. Дизассемблирлеу. Қосу – шығару порттары. Уақыт. Таймер-есептеуіш. Оқиға жүйелері AtmelSoftwareFramework (ASF) жұмыс істеу. Дабыл түрлері. Дабылдармен келісім. Датчиктер мен қосу схемалары.
білімдер:
- микроконтроллер есептеуіш ядросының жұмысы және жабдықтары;
- микроконтроллер бағдарламасының жадысын тіркеу түрлері;
іскерліктер:
-микроконтроллерге арналған бағдарламалық кодты өңдеу ортасымен жұмыс істеу;
-шуға беріктілікті орнату;
- салмақ түсіруді басқару;
БҚ 7, БҚ 8,
БҚ 13,
КҚ 3.6.11,
КҚ 3.6.13
АП 09Компьютер құрылғыларын жөндеу және техникалық күтімі
IBM PC ішкі компоненттері және құрылымы.
IBM PC құрамына шолу және компьютерлерді сәйкестендіру. Қоректену блогы, қорабы және түрлері.Шинді архитектура. Шығару құрылғысы. Пернетақталар: типтері, қосу тәсілдері. Манипуляторлар "тінтуір", олардың сипаттамасы. Бейне жүйелер: мониторлар және олардың сипаттамасы. Бейне адаптер және олардың сипаттамасы. 2D және 3D күшейткіштері, жұмыс істеу принципі. Бейне адаптердің типтік проблемалары. Фактор түрлері. Шиналар, аналық платалар. Жүйелік платаны конфигурациялау. Үзілу жүйесі. Микропроцессорлар. CPU арналған слот сипаттамасы. Жады типтері. Жадыны диагностикалау. Жадыны оптимизациялау. Ішкі құрылғылар: қатты дискілер, CD ROM дыбыс карталары. Интерфейс типтері және оардың сипаттамасы. Қатты искілерді дайындау және реттеу.дискідегі ақпараттарды қайта қалпына келтіру және сақтау. Компьютерді жинау және жөндеу. Сыртқы құрылғыларды қосу және жөндеу. Бағдарламамен қамтамасыздандыруды орнату. Аауларды жою және диагностикалау. Қоректендіру жүйесінің қателіктері. Аналық платаның қателіктері. Қосымша құрылғыларды орнату. Бағдарламаны диагностикалау. Әр түрлі операциялық жүйелерді дайындау және орнату. Қосымша жабдықтардағы келіспеушілік. Операциялық жүйелердегі орнату қателіктерін болдырмау.
білімдер:
компьютер құрылғылары компоненттерінің құрылымы;
компьютер сәйкесігіне шолу;
іскерліктер:
сыртқы құрылғыларды қосу және жөндеу;
бағдарламамен қамтамасыздандыруды орнату;
ақауларды диагностикалау және болдырмау;
БҚ 2
КҚ 3.6.2
КҚ 3.6.9
КҚ 3.6.12

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

Циклдің (пәннің) индексіПәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдеріҚалыптасатын білімдер, біліктілік және дағдыларҚалыптасатын құзыреттер коды
КП 01Танымдық практикасы
Тәжірибенің мақсаты мен міндеті. Мамандық және біліктіліктермен танысу. Өндіріс орнына профиль бойынша саяхат. Техника қауіпсіздігі. Танымдық тәжірибе бөлімдері мен тақырыптары оқу орнымен біліктілігіне сәйкес анықталады. Блок – схеманы құру. Колледж мамандықтарының пән аралық байланыстарына талдау және әлеуметтік серіктестер байланысы. ( Блокнот, WordPad, MS Word ). MS Word и MS Excel текстік редакторлар жұмысы мен талдау. Алгоритм және бағдарламалау түсінігі. Тапсырмаларды орындау.
іскерліктер:
-мүмкіндігінше бағдарламаны талдау;
-тапсырмаға сай блок-схеманы құру;
дағдылары:
-таңдалған мамандыққа бағытталу;
-өндірістік тәжірибеде бағытталу;
БҚ 2, БҚ 6
КҚ 3.4.1
КҚ 3.4.4
КП 02Электроника және импульсті техника практикасы
Анықталуы, жартылай өткізгіш құрылғылардың әрекет принципі және қондырғы; генераторлар; импульс және түрлері; импульсті қондырғылардың негізгі элементтер есебі;
іскерліктер:
-керекті құрылғыларды техникалық сипаттамасы бойынша дурыс таңдау жасау;
-құрылғылар параметріне есеп жүргізу;
дағдылары:
-электрониканың дамуы негізгі этаптары;
- қорғаушы және қосу аппаратураларының, құрылғыларының жұмыс істеу принципі, электр қондырғыларының құрылымдық маңызы;
БҚ 2
КҚ 3.3.3
КҚ 3.3.1
КП 03Аппараттың ішкі компоненттерін қосу практикасы
Аппарат компоненттерінің түрлері. Коммутация құралдары. Микробағдарламалы басқару. ДК жұмыс істеу алгоритмі. ДК бағдарламамен қамтамасыздандыру. Аппараттың үзілген жерін қосу.
іскерліктер:
- коммутация құралдарының қолдану;
- аппарат компоненттерінің түрлері;
дағдылар:
- үзілісті өңдеу;
- ДК қызметін қамтамасыздандыру;
БҚ2,БҚ8,
БҚ13,
КҚ3.6.2,
КҚ3.6.12
КП 04Желілік проблеманы анықтау және жою практикасы
Желілік қосылуларды реттеу. Желілік адаптерге байланысты ақаулар. Бағдарламамен қамтамасыздандыруды жаңалау.
іскерліктер:
-желілік қосылу түрлерін пайдалану;
- бағдарламамен қамтамасыздандыруды жаңалау;
дағдылар:
-мәліметтердің түп нұсқасын шифрлауды тексеру;
-қашықтықтағы серверді реттеу;
-бағдарламамен қамтамасыздандыруды жаңартуды жүргізу;
БҚ4,БҚ6,
КҚ3.6.9,
КҚ3.6.11
КП 05Стандартты диагностикалық тестілеу практикасы
Тестілеу әдісі. Санды дифференциальды бағалау сипаты. Тестілеу сенімділігі. Тестілеу диагностикасы. Профанация қауіптілігі. Тесттер және кабельді сканерлер.
іскерліктер:
-тестілеу әдісін қолдану;
- тесттер және кабельді сканерлер;
дағдылар:
-психометрика аппаратын құру;
-стандартты диагностика қорытындысын қалыптастыру;
БҚ13,
БҚ14,
КҚ3.6.7,
КҚ3.6.14
КП 06Операциялық жүйелер практикасы
Операциялық жүйелер процесі және оларды қолдау. Процессті жоспарлау. Процесстерді ұйымдастыру және негізгі логикалық ұйымдастыру аспектілері. Синхрондау механизмдері және алгоритмдеу. Жадыны басқару. Файлдық жүйелер. Басу – шығару. Операциялық жүйелердің қауіпсіздік проблемалары.
іскерліктер:
-операциялық жүйелер процесін қолдану;
- синхрондау алгоритмін өңдеу;
дағдылар:
- синхрондау механизмдерін реттеу;
- операциялық жүйелердің қауіпсіздік проблемаларын шектеу.
БҚ13,
БҚ14,
КҚ3.6.12
КП 07Желілік технологиялар практикасы
Компьютерлік желілер. Желілік протоколдар. Ғаламдық интернет желісі. Желілер қауіпсіздігі және қорғау.
іскерліктер:
-компьютер желілерінің жұмыс істеу принципін қолдану;
- желілер қауіпсіздігі және қорғау;
дағдылар:
-желілік протоколдармен жұмыс істеу;
- ғаламдық интернет желісінде жұмыс.
БҚ 2, БҚ11,
КҚ 3.6.12,
КҚ 3.6.15
КП 08Үй кеңселік қауіпсіздігін орнату және жөндеу практикасы
Клиент модульдері мен сервер орнату. Radmin Viewer орнату және реттеу. Қондырылған жүйелерді диагностикалау және қауіпсіздігін басқару.
іскерліктер:
- клиент модульдері мен сервер орнату принципін пайдалану;
- Radmin Viewer орнату және реттеу;
дағдылар:
-үй кеңсесі қауіпсіздігін реттеу;
- Клиент модульдері мен сервер орнату.
БҚ1,БҚ9,
КҚ3.6.3,
КҚ3.6.13
КП 09Есептеуіш техника компоненттерін қосу және жөндеу практикасы
Жазбаларды есептеу жүйесі әкімшілігі. Интернетке виртуальды жеке меншік желіні қосу. Басу және шығару құрылғылары. Домендерді қосу.
іскерліктер:
- әкімшіліктің есептеу жүйесіндегі жазбаларды пайдалану;
- домендерді қосу;
дағдылар:
- есептеу техникасы компоненттерін реттеу және қосу;
- басу және шығару құрылғыларын орнату;
БҚ2,БҚ9,
БҚ10,
КҚ3.6.2
КП 10Корпоративтік сымсыз желіні жинау практикасы
ІТ инфрақұрылымының сенімділігі. Аппаратты және бағдарламалар платформаларын таңдау. Корпоративті серверді орнату. Ethernet жұқа кабелін желілік түйінге қосу. Wi-Fi сымсыз желісін монтаждау.
іскерліктер:
- аппаратты және бағдарламалық платформаны қолдану;
- корпоративтік сымсыз желіні жинау;
дағдылар:
- Wi-Fi сымсыз желісін монтаждау;
- Ethernet жұқа кабелін желілік түйінге қосу.
іскерліктер:
- аппаратты және бағдарламалық платформаны қолдану;
- корпоративтік сымсыз желіні жинау;
дағдылар:
- Wi-Fi сымсыз желісін монтаждау;
- Ethernet жұқа кабелін желілік түйінге қосу.
БҚ2,БҚ13,
КҚ3.6.8
КП 11Желілік құрылғыларды жөндеу практикасы
Инфрақұрылым қауіпсіздігі. Қосымшаны қолдау үшін желі қауіпсіздігін құру. Желіні реттеу. Түзету жұмыстары. Авторлауды тексеру.
іскерліктер:
- желілік инфра құрылымдарын қолдану;
- авторлауды тексеружәне түзету жұмыстарын тексеру;
дағдылар:
-инфрақұрылымның осал тұстарын бақылау;
- брандмауэрді орнату;
-қосымшадағы ақауларды болдырмау;
БҚ2,БҚ13,
КҚ3.6.12
КП 12Желілік сенсорына басқыншылықты тойтару жүйесін басқару практикасы
Заманауи SourceFire и FirePower басқыншылықты тойтару жүйесі және желі аралық экранды шолу. Defense Center басқару жүйесі. Inlineға виртуальды сенсорлы конфигурацияны орналастыру. IDS көшірмелі режимді трафигін және активті трафикті сүзгіден өткізіп орналастыру, инспекциялау.
іскерліктер:
-гибридті топология түрлерін қолдану;
-аппараттық платформа түрлерін қолдану;
дағдылар:
- Defense Cente жүйесін басқару;
-активті трафик сүзгіден өткізу;
- желілік сенсорға басқыншылықты тойтару;
БҚ 2
КҚ 3.6.13
КҚ 3.6.15
КП 13Жұмысшы мамандығын алу практикасы "Саll орталығының операторы"
Заңды және жеке тұлғалардың, кампаниялардың акциясы мен маркетингін жүргізу, тарифтік қызмет көрсету ақпаратын ұсыну және қоңырауларды қабылдау. Клиенттерге өз құзыреттілігінде шешілетін ағымды сұрақтарды және қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Абоненттерден тапсырыстарды қабылдау, ұсыныстарды қалыптастыру және клиенттермен байланысу топтарына бағыттау.
іскерліктер:
- ҚР көтерме және жеке саудалар,салық төлеу,шаруашылық-қаражат қызметіндегі сұрақтары бойынша нормативті – құқықты және заңнамалық актілері;
- этикет ережесі, өндірістегі жұмыстардың технологиялық ерекшеліктерін,ұйымдардың мәліметтер базасы;
- ҚР еңбек туралы заңнама негіздері;
дағдылар:
- өрт қауіпсіздігі мен еңбек қорғау ережесі және талаптары;
- өз қызметінде бекітілген есептеулерді ұйымдастырып дайындау;
БҚ 13,
КҚ 3.3.1,
КҚ 3.3.4,
КҚ 3.3.14
КП 14Өндірістік технологиялық практика
ЕТ диагностикалау үшін бақылау өлшеуіш аппаратурасы. ДК жүйелік блоктарын жөндеу және модернизациялау.
іскерліктер:
-диагностикалауды пайдалану;
- ДК жүйелік блоктарын жөндеу;
дағдылар:
- телекоммуникация құралдарындағы, компьютер техникасындағы, есептеу желілеріндегі ақауларды болдырмау;
- ЕТ аппаратурасын диагностикалау үшін бақылау.
БҚ2,БҚ6,
БҚ10,
КҚ3.6.12,
КҚ3.6.15
КП 15Диплом алды практикасы
Компьютер техникасын жөндеу және техникалық қызмет көрсету технологиялық процесін құрастыру. Дипломдық жобаны қорғау үшін материалдар жинау.
іскерліктер:
- ДК техникалық қызмет көрсету;
- компьютер техникасын жөндеу және техникалық қызмет көрсетуде технологиялық процесін құрастыру;
дағдылар:
- дипломдық жобаны қорғау үшін материал дайындау;
-нақты құжаттармен жұмыс.
БҚ2,БҚ6,
БҚ10,
КҚ3.6.12,
КҚ3.6.15

Жалпы кәсіптік пәндер

Циклдің (пәннің) индексіПәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдеріҚалыптасатын білімдер, біліктілік және дағдыларҚалыптасатын құзыреттер коды
ЖКП 01Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу
Іс жүргізу туралы түсінік және корреспонденциялар, іс жүргізудің шығу тарихы, құжаттарды құрастыру әдісі,сипаттамасы,рәсімдеу ерекшеліктері,құжаттар құрамы,компьютерде құжаттау тәсілдері,еңбек қатынасын рәсімдеу,істер номенклатурасы, іс жүргізуді ұйымдастыру технологиясы.
білімдер:
-қызметтік хаттар, құжаттарды құрастыру әдісі мен тәсілдерін;
-құжаттарды рәсімдеу ережесін;
-кіріс және шығыс корреспонденцияларын әртүрлі программада қолдану;
іскерліктер:
-ұйымдастыру және тарату құжаттарының жүйесін унификациялау;
-құжаттар айналымы мен құжат ағымын ұйымдастыру жұмыстары;
-құжаттарды есепке алу, сақтау және бақылауды есепке алу;
БҚ1, БҚ3
КҚ 3.7.1
ЖКП 02Математикалық статистика
Ықтималдық теориясы. Математикалық статистика элементтері. Жиілік. Кездейсоқ шамаларды модельдеу. Статистикалық сынаулар әдісі.
білімдер:
-математикалық статистика элементтерін;
- статистикалық сынаулар әдісі;
іскерліктер:
-кездейсоқ шамаларды модельдеу;
- ықтималдық теориясын меңгеру.
БҚ1, БҚ11
КҚ3.7.11,
КҚ 3.7.7
ЖКП 03Микроэлектроника
Жартылай өткізгіш құрылымындағы процестер және физикалық құбылыстар, жартылай өткізгіш микроэлектрониканың физикалық негіздері. Ұзақ уақыттағы жады құрылғылары мен оперативті тарату негізі. Аналогты,санды микроэлектроника құрылғылары және микроэлектронды аспаптарды құру принциптері: түйіндер,блоктары,құралдары. Микропроцессорлар. Жартылай өткізгіш микроэлектроника элементтері, интегральды схемалар туралы түсінік.
білімдер:
микроэлектрониканың даму тарихы;
микроэлектрон құрылғыларының аспаптары;
іскерліктер:
микроэлектрон құрылғыларының түйіндері мен блоктарын құру;
оперативті жады құрылғыларын сипаттау;
БҚ10,
БҚ14
КҚ 3.7.3
КҚ 3.7.5
ЖКП 04Микросхемотехника
Есептеуіш құрылғысында арифметикалық және логикалық негіз құру.ДК да мәліметтерді беру форматтары.Мәліметтерді кодтау принципі. Микропроцессор техникасының элементтер базасын модельдеу.
білімдер:
интегральды логикалық микросхема негіздерін;
цифрлық схемаларды және микроэлектрондық құрылғылар мен микросхемотехникада сандық схемаларды жобалау негіздерін;
іскерліктер:
сандарды санау жүйесінен басқа санау жүйесіне ауыстырып, әртүрлі арифметикалық операциялар жүргізу;
стандарт талаптары бойынша есептеу техникасы құрылғыларында принципиальды және функциональды түйін схемаларын құрастыру;
БҚ 2, БҚ 6,
КҚ 3.3.11,
КҚ 3.3.12
ЖКП 05Электротехника
Электротехника негіздері, үш фазалық жүйе және оның байланысы,айнымалы және тұрақты тоқтың синхронды және асинхронды машиналары, трансформаторлар, электр жетектері және олардың түрлері: электр құрылғыларын жөндеу және техника қауіпсіздігі.
"Workbench,Электрик" бағдарламалары.
білімдер:
-электротехника элементтерінің шартты белгіленуін;
-электр схемаларын құрастыру принципін;
іскерліктер:
-"Электрик", "Workbench" бағдарламасында реалды электр схемаларын құру;
-виртуальды тренажерда жұмыс істеу;
БҚ 2, БҚ 10,
КҚ 3.3.3
ЖКП 06Есептеуіш жүйелер мен желілерді ұйымдастыру
Компьютер архитектурасы және құрылу принципі. Компьютердің ақпаратты логикалық негізі. Компьютердің элементтер базасы. Компьютердің функциональды құрылымын ұйымдастыру. Сыртқы құрылғыларды басқару. Мультимедиа жүйесі. Есептеу жүйесі. Телекоммуникациялық жүйе құру принциптері. Компьютер желісіндегі телекоммуникациялық жүйелер. Локальді, ғаламдық, корпоративті компьютер желілері. Компьютер желілерінің перспективті дамуы және функциональды тиімділігі.
білімдер:
компьютер архитектурасының түрлері;
телекоммуникациялық желілік құру принциптері;
іскерліктер:
компьютердің элементтер базасын анықтау;
компьютер техникасының сыртқы құрылғыларын басқару;
БҚ1,БҚ6,
КҚ3.7.1,
КҚ3.7.2,
КҚ3.7.4
ЖКП 07Дискреттік және жоғарғы математика негіздері
Комплекс сандарға түсінік. Дифференциалдық теңдеулер. Қатарлар. Екі еселі интеграл. Бірнеше айнымалы функциялар. Теория жиынының негізгі түсінігі. Граф теориясының негізін анықтау. Графты операциялау. Граф сипаттамасы. Граф ара – қашықтығына сипаттама. Комбинаторлы таңдау пәні. Комбинаторика операциясы және негізгі түсінік. Ықшамдалған есептер. Нысандар арасындағы мөлшерлік және сапалық қатыстардың математикалық көрнектері.
білімдер:
комплекс сандарға амалдар қолдану;
Дифференциалдық теңдеулер: бірінші, екінші және жоғарғы ретті теңдеулер; қатарлар: түрлері және оларға амалдар қолдану; екі еселі интеграл: интеграл түсінігі, фигуралар аудандарын табу, бірнеше айнымалы функциялар: дифференциалдау және интегралдау;
- дискретті құрылым негізі: көптік, қарым-қатынас, графтар, комбинаторлы құрылымдар, есептеу жүйесі;
-граф теориясының алгоритмі және негізгі әдістері;
-қарым – қатынас теориясы, комбинаторика, әр- түрлі табиғат жүйесіндегі моделдеу және ыңғайландырумен байланыс;
іскерліктер:
-дифференциалдау және интегралдау амалдарын қолдану, есеп шығару басырында ережелерді қолдану, берілген қасиеттері бойынша бір түрден келесі түрге көшу ережесін қолдана білу;
-объект арасындағы қарым-қатынас сапасымен санын көрсететін арнайы математикалық символын қолдану;
-көптікке операция орындау, тапсырма шешу үшін көптік аппарат теориясын қолдану, бинарлы қарым-қатынастың өзіндік құрамын зерттеу;
-граф тапсырмасын ықшамдап шешу.
БҚ1,БҚ3
КҚ 3.7.4
ЖКП 08Бағдарламалау
Бағдарламалауға кіріспе.
Си тіліндегі мәліметтер типтері,компьютерде мәліметтерді сақтау,мәліметтерді көрсету. Основные операторы и структура программы на Си. Библиотекалық басу шығару функциясы,жолдар және массивтер, басу шығару, препроцессор, main функциялары. Динамикалық бағдарламалау, бинарлы ағаш,рекурсия, циклдар құрылымы мен бірлестігі,өту шарттары, таңдау операторы.
білімдер:
- Си тілінің ерекшеліктері;
-негізгі операторлар түрлері;
іскерліктер:
-Си тілінде мәліметтер типін таңдау;
-Жеке тапсырмалар бойынша бағдарламалау;
БҚ6,
КҚ 3.7.12
ЖКП 09Операциялық жүйелер
Операциялық жүйені қолдау және процестері. Процесті жоспарлау. Ұйымдастырудың логикалық негізгі аспектілері және процестерді кооперациялау. Синхрондау алгоритмі және механизмдері. Жадыны басқару. Файлдық жүйе. Басу шығару. Операциялық жүйелер қауіпсіздігінің проблемалары.
білімдер:
-операциялық жүйелер түрлері;
- синхрондау алгоритмі және механизмдері;
іскерліктер:
- жадыны басқару;
-операциялық жүйелер қауіпсіздігінің проблемаларын шешу;
БҚ2,БҚ7,
КҚ3.7.5,
КҚ3.7.6
КҚ3.7.8
ЖКП 10Интернет технологиялар
ARPANET желісін дамыту.
Internet құрылымы. Заманауи Internet құрылымын басқару. Тапсырыс алушы желілік ақпараттық қызметі.
Ұлттық ақпаратты инфраструктура. Internet жұмысымен байланысты ұйымдар. Internet мәдениеті. Сервистер және протоколдар.World Wide Web (WWW). Электронды пошта (E-mail). UseNet телеконференциялары.
FTP. SOCKS5 протоколы бойынша файлдар беру және браузерлер. Internet орталықтарын құру. Жеке меншік Mail-сервер. Сайт ұйымдастыру.
білімдер:
Internet құрылым түрлері;
ұлттық ақпаратты инфраструктура ерекшелігі;
іскерліктер:
Internet мәдениетін сақтау;
Internet орталықтарын құру;
телеконференциялар өткізу;
сайттар құру;
БҚ1,
КҚ3.7.9,
КҚ3.7.10
ЖКП 11Өндірісті ұйымдастыру және экономика
Нарық экономикасының негіздері. Өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау. Басқару қызметі және менеджмент. Бухесеп негіздері.
білімдер:
-нарықтық механизм принципі;
-басқару әдісі;
іскерліктер:
- өндірісті ұйымдастыру және жоспарлау;
- баланс есептеулерді жасау;
БҚ1,БҚ3
КҚ 3.4.7
ЖКП 12Еңбек қорғау
Еңбек қорғау заңы. Нормативті - құқықтық акті.Жұмыс орныжәне есептеуіш техникасын пайдаланудағы ерекшелігі. Есептеуіш техникасындағы кәсіптік аурулардың алдын алу жұмыстары. Дисплейге арналған қорғау фильтрі. Қолайлы еңбек шартын құру. Ақпараттық қызмет көрсету өндірісінде еңбек қорғау және техника қауіпсіздігі. Өндірістік ақпараттық қызмет көрсетудегі электр қауіпсіздігі.
білімдер:
-еңбек қорғау заңы;
- нормативті - құқықтық акті;
іскерліктер:
-жұмыс орнын дұрыс ұстау;
-техника қауіпсіздігін және өрт қауіптілігін сақтау;
БҚ2,БҚ4
КҚ 3.7.8

Арнайы пәндер

Циклдің (пәннің) индексіПәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдеріҚалыптасатын білімдер, біліктілік және дағдыларҚалыптасатын құзыреттер коды
АП 01IТ жүйесін басқару әдісі мен моделі
АТ, жүйелілік,ақпараттық жүйелер.
Ақпараттық ағындар, моделі және сипаттамасы. Ақпараттық жүйелер түсінігі. Ақпараттық жүйелерді құру жүйелілігі. АЖ адами бөліктері және аппараттау, бағдарламалау.
АЖ түрлері. Ақпараттық технологиялардың инфраструктуралық қасиеті.
Процестерді гомогендеу. Жүйелілікті қамтамасыздандыру типтері.Ақпаратты қамтамасыздандыру. Техникалық қамтамасыздандыру. Математикалық және бағдарламамен қамтамасыздандыру. Ұйымдастыруды қамтамасыздандыру.Құқықтық қамтамасыздандыру.
білімдер:
-IТ жүйесін басқаруды дамыту және рөлі;
- ақпараттық технология инфраструктурасының қасиеті;
іскерліктер:
- ақпараттық ағындарды сипаттау;
- гомогендеу процесін талдау;
- ақпараттық жүйелерді жіктеу;
БҚ1,БҚ6,
КҚ3.7.6,
КҚ3.7.10
АП 02Бағдарламаларды құрастыру құралдары
Бағдарламалау ортасындағы қателіктер көзі. Бағдарламалау ортасында специфика құрастыру. БЖ өмірлік циклі. БЖ сыртқы сипаты.
Бағдарламалау архитектурасының құралдары. Модульді бағдарламалау.
Бағдарламалау құралдарын тестілеу. Бағдарламалау құралдарын түзеу. Бағдарламалау құралдарын құжаттау. Бағдарламалау құралдарының сапасын қамтамасыздандыру.
Бағдарламалау сенімділігін қамтамасыздандыру. Объектілеуде бағдарламалар өнімін жобалау.
CASE технологиялары.
білімдер:
бағдарламалау құралдарын құрастыру түрлері;
бағдарламалау құралдарының құжаттары;
іскерліктер:
бағдарламалау өнімін жобалау;
CASE технологияларын құру;
бағдарламалау құралдарын тестілеу;
БҚ3,БҚ5,
КҚ3.7.12,
КҚ3.7.14
АП 03Компьютерлік жүйенің интерфейсі
Тұтынушы интерфейстер құралдарын жобалау әдістері. Оператор интерфейсін құруда қолданылатын стандартты және арнайы басқару элементтері. web-қосымшаның интерфейс ерекшеліктері. Өндіріс процесіндегі көп деңгейлі басқару моделі. CANbus, Profibus
және Modbus шиналары,ерекшеліктері және басқару жүйесін пайдалану спецификасы.
Тұтынушы интерфейсінің жіктелуі. Толық WIMP-интерфейсі, SILK (speech, image, language, knowledge)
білімдер:
оператор интерфейсін құру принципі;
тұтынушы интерфейс түрлері;
іскерліктер:
- CANbus Profibus және Modbus әртүрлі шиналар деңгейін анықтау;
- web-қосымшада жұмыс істеу;
БҚ4,БҚ6,
КҚ3.7.1,
КҚ3.7.3,
КҚ3.7.5
АП 04Аппаратты-бағдарламалық кешендер
Базалық,жүйелік,қызметтік денгей.Қолданбалы денгей.Олардың сипаттамасы.Трансляторлар. Утилиттер. Бағдарламалық қамтамасыздандыру жүйесінің құрылымы.Бағдарламалық өнімнің класы.
білімдер:
- аппаратты –бағдарламалық кешендердің ролі мен дамуы;
- аппаратты –бағдарламалық кешендер классификациясы;
іскерліктер:
аппаратты –бағдарламалық кешендерді пайдалану;
бағдарламалық қамтамасыздандыру жүйесінің құрылымы;
БҚ2,БҚ10,
БҚ12,
КҚ3.7.10,
КҚ3.7.11
АП 05Жүйелер мен желілерді басқару
MS Windows Server платформасындағы әкімшілік желілер.
Желіні жоспарлау. Желі аралық өзара әрекеттену моделі.
(модель OSI, модель TCP/IP).
Локальды, ғаламды, қалалық желілер. Желілік инфраструктура. Желі протоколдары мен қызметтерін орнату және жөндеу.
білімдер:
желілік әкімшілік принциптері;
желілер түрі;
MS Windows Server платформасының ерекшеліктері;
іскерліктер:
желіні жоспарлау;
желілік протоколдарды реттеу;
- желі аралық өзара әрекеттену протоколдарын модельдеу;
БҚ1,БҚ13
КҚ3.7.14
АП 06Ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттық қорғау
Ақпараттық ресурстар. Ақпаратты сақтау қауіптілігін талдау. Ақпаратты қорғау құралдары және әдістерінің сипаттамасы.Ақпаратты қорғау деңгейлері және класы. Мәліметтерді қорғауды ұйымдастыру әдісі.Объектьілерді техникалық қорғау құралдары және ақпараттардың жоғалуын қорғау.Компьютерлердегі бағдарламаны қорғау құралдары және компьютерлік желілер.
білімдер:
ақпараттық қауіпсіздік стратегиясы;
ақпаратты қорғау деңгейлері және класы.;
іскерліктер:
мәліметтерді қорғау әдісі;
ақпаратты сақтауды қамтамасыздандыру;
- компьютерлердегі бағдарламаны қорғау құралдары және компьютерлік желілерге бағдарламалар құрастыру;
БҚ1,БҚ4,
КҚ3.7.8,
КҚ3.7.10,
КҚ3.7.11
АП 07Компьютерлік және телекоммуникациялық желілер
Компьютерлік желілер, телекоммуникациялық желілер, компоненті желілердің негізін жіктеу және топологиясы.
Ethernet, TokengRing, FDDI, D-Link желілер технологиясы.Желілерді стандарттау. OSI желі түрлерінің моделі,түсінігі.Протокол типтері, TCP/IP технологиясы, TCP/IP протоколдары. Каналдар желісінің құрамы және байланыс желісінің сипаттамасы, сымсыз желілердің байланысы. Браузер туралы түсінік, браузерлермен жұмыс, іздеу жүйелері, қол жетімді браузерлерді қосу. Internet қызметі. Компьютерлік желідегі ақпарат проблемаларының қауіпсіздігін қамтамасыздандыру, ақпаратты қорғау құралдары және желіні қорғау әдісі, антивирустық бағдарламалар.
білімдер:
- ақпараттық технологиялар, коммуникация және байланыс құрылғылары;
- сымсыз байланыс желілерінің сипаттамасы;
іскерліктер:
- ақпараттық технологиялар, коммуникация және байланыс құралдарын пайдалану;
- есептеулерді жүйелеу және заң актілерін сақтау;
- нормативті құжаттарға қосымша өзгертулер енгізу; қайтару;
БҚ1,БҚ2,
КҚ3.4.3,
КҚ3.4.8,
КҚ3.4.9,
КҚ3.4.10
АП 08Қондырылған жүйелер
Микроконтроллер архитектурасын қысқаша сипаттау,қосу тәсілдері және бағдарламалау. CISC, RISC, Гарвардтық және Фон Нейман архитектуралары (Принстондық). Микроконтроллер мен жадының перифериясы есептеу ядросын өзара байланыстыру. Микроконтроллерді бағдарламалау режимі. Бағдарламалау тілдері. Кітапхана. Үзілулер. Константтар,, массивтер,анақтамалар. Реттеулер. Дизассемблерлеу. Басу-шығару порттары.Уақыт. Таймер-еспетеуіштер. Atmel Software Framework (ASF) оқығалар жүйесімен жұмыс. Дабылдар түрлері. Дабылдармен келісулер. Берілістер және қосылу схемалары.
білімдер:
- есептеуіш техникасында микроконтроллер ядросының жұмысы және құрылғылары;
- микроконтроллер бағдарламасының жадысын тігу түрлері;
іскерліктер:
- микроконтроллер үшін бағдарламалау кодын құрастырушылармен жұмыс істеу;
-тосқауыл беріктілігін орнату;
- жүктеме басқару;
БҚ 1,БҚ 2
КҚ 3.7.6
АП 09IТ менеджменті
IT және телекоммуникациялар заманауи менеджмент негізі.. Басқару түрлері, функциясы, маңызы. Менеджмент принципі және басқару әдісі. Бизнес жоспарлау әдісі және IТ жобасын басқару. IТ жүйесіндегі қызмет пен клиенттердің өзара қарым –қатынасын басқару.
білімдер:
IT басқару түрлері, функциясы, маңызы;
менеджмент принципі және басқару әдісі;
іскерліктер:
- бизнес жоспарлау әдісі мен IТ жобасын басқарумен айналысу;
- IТ жүйесіндегі қызмет пен клиенттердің өзара қарым –қатынасын басқару.
БҚ1,БҚ5,
БҚ11,
БҚ12,

Өндірістік оқыту және кәсіптік практика

Циклдің (пәннің) индексіПәннің, практиканың атаулары және негізгі бөлімдеріҚалыптасатын білімдер, біліктілік және дағдыларҚалыптасатын құзыреттер коды
КП 01Танымдық практикасы
Тәжірибенің мақсаты мен міндеті. Мамандық және біліктіліктермен танысу. Өндіріс орнына профиль бойынша саяхат. Техника қауіпсіздігі. Танымдық тәжірибе бөлімдері мен тақырыптары оқу орнымен біліктілігіне сәйкес анықталады. Блок – схеманы құру. Колледж мамандықтарының пән аралық байланыстарына талдау және әлеуметтік серіктестер байланысы. ( Блокнот, WordPad, MS Word ). MS Word және MS Excel текстік редакторлар жұмысы мен талдау. Алгоритм және бағдарламалау түсінігі. Тапсырмаларды орындау.
іскерліктер:
-мүмкіндігінше бағдарламаны талдау;
-тапсырмаға сай блок-схеманы құру;
дағдылары:
-таңдалған мамандыққа бағытталу;
-өндірістік тәжірибеде бағытталу;
БҚ 2, БҚ 6
КҚ 3.4.1
КҚ 3.4.4
КП 02Микросхемотехника практикасы
ДК мәліметтер форматы мен танысу.Мәліметтерді жою принцпі. Микропроцессорлық техника базасының элементін модельдеу.Тізбектелген схемотехника құрылғысы: триггерлер, регистрлар, санауыштар; аналогты- санды және санды -аналогты түрленгіштер.
іскерліктер:
-құрылғылар мен түйіндер үшін элемент базасына таңдау жүргізу;
-сандық схемаларды талдау және синтездеу;
дағдылары:
-ЕТ және электрониканың типтік түйіндерін құрудың арифметикалық және логикалық негіздері;
-микропроцессор ұйымы және құрылымы;
БҚ 9,БҚ 15
КҚ 3.3.3
КҚ 3.3.4
КП 03Бағдарламалау практикасы
Бағдарламалау принципі. Жоғарғы деңгейдегі бағдарламалау тілдері. Бағдарламалауды автоматтандыру. Бағдарламалау әдісі.
іскерліктер:
-стандартты бағдарламаның түрлері;
- жоғарғы деңгейдегі бағдарламалау тілдері;
дағдылары:
-интелектуалды бағдарламалауды жасанды басқару;
-нақты бағдарламаны құру(жеке тапсырма бойынша);
БҚ 6, БҚ 13
КҚ 3.7.9
КҚ 3.7.11
КП 04Интернет технологиялар практикасы
Интернет қосу түрлері. Интернет қызметі. Компьютерлік желіні жөндеу. ТСР/ІР протоколы. Интернет желісінде жұмыс.
іскерліктер:
-компьютер желісінде жөндеу жүргізу;
- интернет желісінде жұмыс;
дағдылары:
-интернет қосу түрлері;
- ТСР/ІР топтама протоколы;
БҚ 2, БҚ 15
КҚ 3.7.2
КҚ 3.7.14
КП 05Операциялық жүйелер практикасы
Операциялық жүйеде қолдау және оның процесі. Процестерді жоспарлау. Кооперация процесі және негізгі аспекті оның логикалық ұйымы. Синхрондау алгоритмі және механизмі. Жадыны басқару. Файлды жүйелер. Кіріс – шығыс. Операциялық жүйелердің қауіпсіздік проблемалары.
іскерліктер:
-операциялық жүйелер процесі;
- синхрондау алгоритмін құру;
дағдылары:
- синхрондау механизмін жөндеу;
- операциялық жүйелердің қауіпсіздік проблемаларын болдырмау;
БҚ 9, БҚ 10
КҚ 3.7.6
КҚ 3.7.13
КП 06Аппаратты – бағдарламалық кешен практикасы Базалық, жүйелік, қызметтік деңгей. Қолданбалы деңгей. Олардың сипаттамасы. Трансляторлар. Утилиттар. Бағдарламамен қамтамасыздандыру жүйесінің құрылымы. Бағдарламалық өнімнің класы.іскерліктер:
- базалық, жүйелік, қызметтік деңгейді қолдану;
- қолданбалы деңгей және олардың сипаттамасы;
дағдылар:
- бағдарламалық өнімнің класын анықтау;
- бағдарламамен қамтамасыздандыру жүйесінің құрылымын құру.
БҚ2,БҚ10
БҚ12,
КҚ3.7.10,
КҚ3.7.11
КП 07Жүйелер мен желілерді басқару практикасы
Желілік басқарудағы тамсырмалар мен мақсаттар.
MS Windows Server платформасын басқару желісі.
Желіні жобалау. Көп желілі (модель OSI, модель TCP/IP) модельдері.
Локальды, ғаламды, қалалық желі. Желілік инфраструктура. Желілік протоколдар мен қызметтерді орнату және жөндеу.
іскерліктер:
-әкімшілік желіні қолдану;
-желіні жобалау;
дағдылар:
-желіні жобалауды ұйымдастыру;
-желілік протоколдарды жөндеу;
БҚ1,БҚ13,
КҚ 3.7.14
КП 08Ақпаратты қауіпсіздік және ақпараттық қорғау практикасы
Адам және қоғамның ақпараттық қауіпсіздігі. Ақпараттық ресурстар.Ақпаратты сақтау қауіптілігін талдау.
Ақпаратты әдіс және құралдар қорғау сипаттамасы.Ақпаратты қорғау деңгейі және класы. Мәліметтерді қорғау әдісін ұйымдастыру. Объектілерді қорғау техникалық құралдары және ақпараттардың жоғалуынан қорғауы. Компьютерлік желіде және компьютерде бағдарламаны қорғау құралы.
іскерліктер:
-ақпараттық ресурстардың мәнін қолдану;
-ақпаратты сақтау түрлерін қолдану;
дағдылар:
-мәліметтерді қорғау әдісін ұйымдастыру;
-ақпараттың жоғалуына жол бермеу;
БҚ1,БҚ4,
КҚ 3.7.8,
КҚ 3.7.10,
КҚ 3.7.11
КП 09Бағдарламаны құрастыру құралдары практикасы
Бағдарламалық құралдардың қателік көзі.Бағдарламалау құралдарының спецификациясы. ПС циклдық өмірі.
Бағдарламалық құралдың архитектурасы. Модульді бағдарламалау.Бағдарламалық құралдарды тестілеу. Бағдарламалау құралдарын реттеу. Бағдарламалық құралдарды құжаттау. Бағдарламалық құралдар сапасы.
Бағдарламамен қамтамасыздандыру сенімділігі.Обектілеудегі өнімді бағдарламамен қамтамасыздандыруды жобалау. CASE технологиясы. Бағдарлама құралдарын құрастыру.
іскерліктер:
-бағдарламалық құралдың архитектурасын сипаттау;
-бағдарламалық құралдар құжаттарының сипаттамасын қолдану;
дағдылар:
- бағдарламалық құрал сапасын қамтамасыздандыру;
- CASE технологиясын құрастыру;
БҚ3,БҚ5,
КҚ3.7.12,
КҚ3.7.14
КП 10Ақпараттық қауіпсіздік аудиті практикасы
Өндірістегі ақпарарат ресурстарына қорғану дәрежесін орнату. Өндіріс қауіпсіздік саясаты. Белгілі талаптарға сай қортынды нәтижесін беру. Аудиттік есеп және аттестация.
іскерліктер:
-ақпараттық ресурстарды қорғауды пайдалану;
- белгілі талаптарға сай қортынды нәтижесімен жұмыс;
дағдылар:
-ақпараттық ресурсты аудиттау;
- өндірістегі ақпарарат ресурстарына қорғану дәрежесін орнату.
БҚ1,БҚ4,
КҚ3.7.8,
КҚ3.7.10,
КҚ3.7.11
КП 11Қондырылған жүйелер практикасы
Өлшеу. Сандық байланыс интерфейсі: SPI, TWI, USART, USB. Аналогты дабылдардың перифериясымен жұмыс істеу: АЦП, ЦАП, АК қорегі. Қауіпсіздік. Сенімділік. Шифрлеу. Жүктеме секторы.Микроконтроллердің операциялық жүйелері. Актуальді қондырылған жүйелерді қолдану.
іскерліктер:
-байланыс интерфейсін қолдану;
- микроконтроллердің операциялық жүйелерімен жұмыс;
дағдылар:
-қондырылған жүйелерді нақты пайдалану;
- актуальді қондырылған жүйелерді қолдану.
БҚ 1, БҚ 4,
БҚ 10
КҚ3.7.8,
КҚ 3.7.10,
КҚ3.7.11
КҚ 3.7.14
КП 12Жұмысшы мамандығын алу практикасы "Саll орталығының операторы"
Заңды және жеке тұлғалардың, кампаниялардың акциясы мен маркетингін жүргізу, тарифтік қызмет көрсету ақпаратын ұсыну және қоңырауларды қабылдау. Клиенттерге өз құзыреттілігінде шешілетін ағымды сұрақтарды және қызмет көрсетуді ұйымдастыру. Абоненттерден тапсырыстарды қабылдау, ұсыныстарды қалыптастыру және клиенттермен байланысу топтарына бағыттау.
іскерліктер:
- ҚР көтерме және жеке саудалар,салық төлеу,шаруашылық-қаражат қызметіндегі сұрақтары бойынша нормативті – құқықты және заңнамалық актілері;
- этикет ережесі, өндірістегі жұмыстардың технологиялық ерекшеліктерін,ұйымдардың мәліметтер базасы;
- ҚР еңбек туралы заңнама негіздері;
дағдылар:
- өрт қауіпсіздігі мен еңбек қорғау ережесі және талаптары;
- өз қызметінде бекітілген есептеулерді ұйымдастырып дайындау;
БҚ 13,
КҚ 3.3.1,
КҚ 3.3.4,
КҚ 3.3.14
КП 13Өндірістік технологиялық практика
Ақпараттың қауіпсіздік технологиялық процесін құрастыру.Ақпаратты қауіпсіздік бағдарламаны қорғау моделі.
іскерліктер:
-ақпараттық қауіпсіздік маңызын қолдану;
- ақпараттың қауіпсіздік технологиялық процесін құрастыру;
дағдылар:
-ақпарат қауіпсіздігін қорғау іс-шарасын құрастыру;
-ақпарат қауіпсіздік бағдарламасын қорғау моделін өңдеу жұмысында қолдану.
БҚ1,БҚ15,
КҚ3.7.12,
КҚ3.7.14
КП 14Диплом алды практикасы
Ақпараттық қауіпсіздік материалдарын жинау.Ақпараттық қауіпсіздікте алгоритм жұмысын құру.
іскерліктер:
-алгоритм жобасын жасау;
-ДЖ материалдарды іріктеу;
дағдылар:
-ДЖ қорғау,жиналған материалдарды дайындау.
-ДЖ –ға нақты макет дайындау.
БҚ1,БҚ4,
КҚ3.7.8,
КҚ3.7.10,
КҚ3.7.11

Ескерту:

1 Кесте Базалық құзіреттер

Құзыреттер кодыБазалық құзыреттер (БҚ)
БҚ 1Заманауи ақпараттық технологияларды қолдану;
БҚ 2Электр қауіпсіздігі және өрт қауіпсіздігі, техника қауіпсіздігін сақтау;
БҚ 3Кәсіптік біліктілікті модернизациялау және үздіксіз өз білімін жетілдіру қабілетін көрсету;
БҚ 4Әртүрлі материалдардан алынған ақпараттарды бағалау және талдау, табу;
БҚ 5Жобалау командасының мүшелерінің қызметін басқару (команда мүшелерімен бірлескен жұмыс);
БҚ 6Жобаны құрастыру, басқару талаптары және техникалық проблемаларды жобалау және талдау;
БҚ 7Әртүрлі жағдайдағы шығармашылық дағдыларын техникалық концепциясын теориялық түрде қолдану;
БҚ 8Жоба масштабын, мерзімін, бағасын, жасалу сапасын,байланысын, жобалау дағдысын қолдану және басқару;
БҚ 9Оқыстан болған іс – шараларды жоспарға сәйкес қабылдау және апаттық жағдайларды болдырмауды қарастыру;
БҚ 10Әртүрлі операцияларды ұйымдастыру және күрделі техниканы, өзін – өзі басқаруды қолдану және жеке жауапкершілікті өз қолына алу;
БҚ 11Жобаны жоспарлауға бағытталған басымдық жұмыстар және орындалу кестесі, өз уақытын басқару;
БҚ 12Команда мүшелерінің технологиялық тұтынушылығына байланысы мен өз бетінше оқуын, дамуын бақылау;
БҚ 13Есептеу техника компоненттерін тестілеу және күйіне келтіру, құру, алу, іздеу диагностика құралдарын әкімшілік басқару;
БҚ 14Сапа стандартында көрсетілгендей өзінің және басқалардың жұмыс нәтижесін жауапкершілікпен қолға алу;
БҚ 15Қосымша және бағдарламамен қамтамасыз ету құралдарын құрастыру сферасында білімін және тауарларды ұсынуда және қызмет көрсетудегі жеке дағдыларын,процестің жүйелік қауіпсіздігін басқару.