130406 3 — Компьютерлік құрылғыларға қызмет көрсетуші техник