130406 3 – Компьютерлік құрылғыларға қызмет көрсетуші техник